poniedziałek, 05 listopad 2018

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/wybory-samorzadowe/5097-obwieszczenie-komisarza-wyborczego-w-bydgoszczy-i-z-dnia-24-pazdziernika-2018-r-o-wynikach-wyborow-do-rad-na-obszarze-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego.html
Pobierz pełną treść Pobierz pełną treść
poniedziałek, 05 listopad 2018

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/wybory-samorzadowe/5096-obwieszczenie-komisarza-wyborczego-w-bydgoszczy-i-z-dnia-24-pazdziernika-2018-r-o-wynikach-wyborow-wojtow-burmistrzow-i-prezydentow-miast-na-obszarze-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego.html
Pobierz treść obwieszczenia Pobierz treść obwieszczenia
poniedziałek, 22 październik 2018

PROTOKOŁY GŁOSOWANIA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2018

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/wybory-samorzadowe/5066-protokoly-glosowania-w-wyborach-samorzadowych-2018.html
PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY CHOCEŃ sporządzony dnia 22 paźdz [...] PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY CHOCEŃ sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Choceniu - pobierz

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Choceń sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Choceniu - pobierz
poniedziałek, 15 październik 2018

Lista członków komisji obwodowych

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/wybory-samorzadowe/5049-lista-czlonkow-komisji-obwodowych.html
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Choceniu ds. Przeprowadzenia Głosowania1.    Waldem [...] Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Choceniu
ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.    Waldemar Andrzej Malinowski –Przewodniczący Komisji
2.    Agata Kulik-Zastępca przewodniczącego
3.     Marika Chojnacka- Członek Komisji
4.    Karina Iwona Kaniewska- Członek Komisji
5.    Ilona Magdalena Kołecka - Członek Komisji  
6.    Izabela Nejman - Członek Komisji
7.    Paweł Rumiński - Członek Komisji
8.    Joanna Tarczyńska - Członek Komisji
9.    Anna Bożena Woźnica- Członek Komisji

ds. Ustalenia Wyników Głosowania
1.    Monika Czaplicka –Przewodniczący Komisji
2.    Renata Maria Sokół – Zastępca Przewodniczącego
3.    Marian Górka-Członek Komisji
4.    Agnieszka Jastrzębska- Członek Komisji
5.    Kamil Klejba- Członek Komisji
6.    Iwona Agnieszka Rybacka - Członek Komisji
7.    Róża Elwira Szydłowska- Członek Komisji
8.    Jan Kazimierz Urbański- Członek Komisji
9.    Beata Wachulak - Członek Komisji

Czytaj więcej...

Uwaga

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/wybory-samorzadowe/5035-uwaga.html
Szkolenia członków OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH 09 października 2018r o godz. 10.00 OKW ds. prze [...] Szkolenia członków OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

09 października 2018r o godz. 10.00 OKW ds. przeprowadzenia głosowania.
Osoby powołane w składy komisji:
nr 1 w Choceniu, 2 w Choceniu, 3 w Śmiłowicach i 4 w Czerniewicach.

09 października 2018r o godz. 12.00 OKW ds. przeprowadzenia głosowania.
Osoby powołane w składy komisji:
nr 5 w Szczutkowie, nr 6 w Szczytnie, nr 7 w Wichrowicach nr 8 w Wilkowicach i nr 9 w DPS Wilkowiczki

10 października 2018r o godz. 10.00 OKW ds. ustalenia wyników głosowania.
Osoby powołane w składy komisji:
nr 1 w Choceniu, 2 w Choceniu, 3 w Śmiłowicach i 4 w Czerniewicach.

10 października 2018r o godz. 12.00 OKW ds. ustalenia wyników głosowania.
Osoby powołane w składy komisji:
nr 5 w Szczutkowie, nr 6 w Szczytnie, nr 7 w Wichrowicach nr 8 w Wilkowicach i nr 9 w DPS Wilkowiczki

Szkolenia odbędą się w sali konferencyjnej UG w Choceniu ul. Sikorskiego 12
Powołane składy OKW są dostępne w zakładce „wybory samorządowe 2018” oraz BIP.

Porządek szkolenia:
  1. Zadania komisji wyborczych
  2. Zapoznanie się z wytycznymi dla OKW oraz Kodeksem Wyborczym
  3. Wybór przewodniczącego komisji i jego zastępcy
  4. Sprawy organizacyjne pracy komisji.
Obecność obowiązkowa.
środa, 03 październik 2018

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Choceniu z dnia 3 października 2018 r.

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/wybory-samorzadowe/5029-obwieszczenie-gminnej-komisji-wyborczej-w-choceniu-z-dnia-3-pazdziernika-2018-r.html
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Choceniu z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowany [...]
OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Choceniu z dnia 3 października 2018 r.
o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Choceń zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - pobierz dokument
środa, 03 październik 2018

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Choceniu

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/wybory-samorzadowe/5028-obwieszczenie-gminnej-komisji-wyborczej-w-choceniu-2.html
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Choceniu z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowan [...]
OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Choceniu
z dnia 3 października 2018 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Gminy Choceń zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - pobierz dokument
wtorek, 02 październik 2018

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytoriałnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/wybory-samorzadowe/5025-postanowienie-komisarza-wyborczego-we-wloclawku-i-z-dnia-28-wrzesnia-2018-r-w-sprawie-powolania-obwodowych-komisji-wyborczych-w-wyborach-organow-jednostek-samorzadu-terytorialnego-zarzadzonych-na-dzien-21-pazdziernika-2018-r.html
Pełna treść postanowienia - pobierz Wykaz składów komisji - pobierz

Pełna treść postanowienia - pobierz

Wykaz składów komisji - pobierz

poniedziałek, 01 październik 2018

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Choceniu

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/wybory-samorzadowe/5018-obwieszczenie-gminnej-komisji-wyborczej-w-choceniu.html
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Choceniu z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych [...]
OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Choceniu
z dnia 1 października 2018 r.

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Gminy Choceń zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 410 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Choceniu podaje do publicznej wiadomości informację o przyznanych numerach list kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Listom kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego, zarejestrowanym w więcej niż jednym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Choceń, przyznano następujące numery:

Numer listy

Nazwa komitetu wyborczego

15

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA GMINY CHOCEŃ

16

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNA GRUPA SAMORZĄDOWA GMINY CHOCEŃ


Liście kandydatów komitetu wyborczego niespełniającego żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego, zarejestrowanej w jednym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Choceń, przyznano następujący numer:

Numer listy

Nazwa komitetu wyborczego

17

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej w Choceniu

Aneta Hoffman
poniedziałek, 01 październik 2018

Informacja Wójta Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/wybory-samorzadowe/5050-informacja-wojta-gminy-chocen.html
Informacja Wójta Gminy Choceń z dnia 01 października 2018 r.  w sprawie udostępnienia spi [...]
Informacja Wójta Gminy Choceń
z dnia 01 października 2018 r. 
w sprawie udostępnienia spisu wyborców
 
            Wójt Gminy Choceń na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 , poz. 130, poz. 1000, poz. 1225, poz. 1238, poz. 1282, poz. 1321 i poz. 1349) uprzejmie informuje, że spis wyborców sporządzony na potrzeby przeprowadzenia głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. jest udostępniony do wglądu od dnia 1 października 2018 r. do dnia 15 października 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Choceniu pok. Nr 7 w godzinach pracy Urzędu.


Wójt Gminy
Roman Nowakowski
poniedziałek, 01 październik 2018

Obwieszczenie

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/wybory-samorzadowe/5010-obwieszczenie.html
Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 28 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandyd [...] Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 28 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu we Włocławku zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - pobierz
wtorek, 25 wrzesień 2018

INFORMACJA Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 24 września 2018 r.

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/wybory-samorzadowe/5002-informacja-komisarza-wyborczego-we-wloclawku-i-z-dnia-24-wrzesnia-2018-r.html
Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. po [...] Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Choceń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., - pobierz