poniedziałek, 17 wrzesień 2018

Plan pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Choceniu

https://www.chocen.pl/81-wybory-samorzadowe-2018/4993-plan-pracy-gminnej-komisji-wyborczej-w-choceniu-2.html
PLAN PRACY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W CHOCENIU od 18.09.2018 r. do 22.09.2018 r. DATA Godzi [...] PLAN PRACY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W CHOCENIU od 18.09.2018 r. do 22.09.2018 r.

DATA

Godziny dyżuru

Skład Komisji

18.09.2018

9.00-13.00

 1. Aneta Hoffman
 2. Marek Jatczak
 3. Tadeusz Walczak                  
 4. Krzysztof Wojtalik                
19.09.2018

9.00-13.00

 1. Aneta Hoffman
 2. Marian Stanisław Skoczylas                  
 3. Krzysztof Wojtalik
 4. Tadeusz Walczak
20.09.2018

9.00-13.00

 1. Aneta Hoffman
 2. Janina Dorsz                          
 3. Marek Jatczak
 4. Krzysztof Wojtalik                            
21.09.2018

9.00-13.00

 1. Aneta Hoffman
 2. Janina Dorsz                          
 3. Krzysztof Wojtalik      
 4. Marian Stanisław Skoczylas
22.09.2018

9.00-13.00

 1. Małgorzata Bącela-Bagińska
 2. Janina Dorsz                          
 3. Renata Anna Pułanecka        
 4. Krzysztof Wojtalik
czwartek, 13 wrzesień 2018

PLAN PRACY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W CHOCENIU

https://www.chocen.pl/81-wybory-samorzadowe-2018/4986-plan-pracy-gminnej-komisji-wyborczej-w-choceniu.html
PLAN PRACY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W CHOCENIU Termin wykonania czynności wyborczej Czynno [...] PLAN PRACY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W CHOCENIU

Termin wykonania czynności wyborczej

Czynność wyborcza

Do 17.09.2018 r.

do godz. 24.00

- przyjmowanie zgłoszeń list kandydatów na radnych

Do 26.09.2018 r.

do godz. 24.00

- przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na wójta

Do 20.09.2018 r.

- rejestracja list kandydatów na radnych

Do 28.09.2018 r.

- rejestracja kandydatów na wójta

Do 01.10.2018 r.

- losowanie numerów list kandydatów na radnych

- ustalenie treści obwieszczeń zawierających informacje o kandydatach na radnych i kandydatach na wójta

Od 04.10.2018 r. do 17.10.2018 r.

- szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych

Do 20.10.2018 r.

- przyjęcie nakładu wydrukowanych kart do głosowania

21.10.2018 r.

- głosowanie

czwartek, 13 wrzesień 2018

Gminna Komisja Wyborcza w Choceniu

https://www.chocen.pl/81-wybory-samorzadowe-2018/4984-gminna-komisja-wyborcza-w-choceniu.html
  Hoffman Aneta             & [...]  

 1. Hoffman Aneta                     - Przewodniczący
 1. Pułanecka Renata Anna       - Zastępca Przewodniczącego
 1. Bącela-Bagińska Małgorzata - Członek
 1. Dorsz Janina                           - Członek
 1. Jatczak Marek                         - Członek
 1. Skoczylas Marian Stanisław - Członek
 1. Walczak Tadeusz                   - Członek
 1. Wojtalik Krzysztof                 - Członek
 1. Wojtczak Bartłomiej             - Członek
 


Siedziba Komisji:

Urząd Gminy w Choceniu

 1. Sikorskiego 12
87-850 Choceń
czwartek, 13 wrzesień 2018

PLAN PRACY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W CHOCENIU od 13.09.2018 r. do 17.09.2018 r.

https://www.chocen.pl/81-wybory-samorzadowe-2018/4983-plan-pracy-gminnej-komisji-wyborczej-w-choceniu-od-13-09-2018-r-do-17-09-2018-r.html
DATA Godziny dyżuru Skład Komisji 12.09.2018 13.00-15.00 Małgorzata Bącela-Bagi [...]
DATA

Godziny dyżuru

Skład Komisji

12.09.2018

13.00-15.00

 1. Małgorzata Bącela-Bagińska
 2. Janina Dorsz                          
 3. Aneta Hoffman
 4. Marek Jatczak
 5. Renata Anna Pułanecka        
 6. Marian Stanisław Skoczylas
 7. Tadeusz Walczak                  
 8. Krzysztof Wojtalik                
 9. Bartłomiej Wojtczak            
13.09.2018

10.00-15.00

 1. Janina Dorsz
 2. Renata Anna Pułanecka        
 3. Marian Stanisław Skoczylas                  
 4. Krzysztof Wojtalik
 5. Bartłomiej Wojtczak                          
14.09.2018

8.00-15.00

 1. Małgorzata Bącela-Bagińska
 2. Janina Dorsz                          
 3. Marek Jatczak
 4. Renata Anna Pułanecka        
 5. Tadeusz Walczak
 6. Krzysztof Wojtalik                            
15.09.2018

8.00-11.00

 1. Małgorzata Bącela-Bagińska
 2. Janina Dorsz                          
 3. Aneta Hoffman
 4. Renata Anna Pułanecka        
 5. Marian Stanisław Skoczylas
17.09.2018

8.00-14.00

 1. Janina Dorsz
 2. Aneta Hoffman
 3. Marian Stanisław Skoczylas
 4. Krzysztof Wojtalik
 5. Bartłomiej Wojtczak
17.09.2018

14.00-20.00

 1. Małgorzata Bącela-Bagińska                            
 2. Aneta Hoffman
 3. Marek Jatczak
 4. Tadeusz Walczak                  
 5. Krzysztof Wojtalik                
17.09.2018

20.00-24.00

 1. Małgorzata Bącela-Bagińska
 2. Janina Dorsz                          
 3. Aneta Hoffman
 4. Marek Jatczak
 5. Renata Anna Pułanecka        
 6. Marian Stanisław Skoczylas
 7. Tadeusz Walczak                  
 8. Krzysztof Wojtalik
 9. Bartłomiej Wojtczak
wtorek, 11 wrzesień 2018

Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku I

https://www.chocen.pl/81-wybory-samorzadowe-2018/4978-postanowienie-komisarza-wyborczego-we-wloclawku-i.html
Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 10 września 2018r. w sprawie powołania [...] Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 10 września 2018r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r. - pobierz dokument.
poniedziałek, 03 wrzesień 2018

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych i ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie

https://www.chocen.pl/81-wybory-samorzadowe-2018/4959-zgloszenie-kandydatow-na-czlonkow-obwodowych-komisji-wyborczych-i-ds-przeprowadzenia-glosowania-w-obwodzie.html
Poniżej zamieszczamy wzory formularzy zgłoszeniowych kandydatów na członków obwodowyc [...] Poniżej zamieszczamy wzory formularzy zgłoszeniowych kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie i ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Formularz zgłoszeniowy kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
Formularz zgłoszeniowy kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie