ENERGA OPERATOR S.A. oddział w Toruniu - planowane wyłączenia prądu! Region Włocławek - Gmina Choceń

Gmina Choceń 07.12.2020 08:30-14:30 - stacja Wilkowiczki Zakrzewek 1 obwód 100, 300