ENERGA OPERATOR S.A. oddział w Toruniu - planowane wyłączenia prądu! Region Włocławek - Gmina Choceń

Gmina Choceń 03.11.2020 09:00-13:00 - stacja ŚMIŁOWICE 6 obwód 400 OlganowoGmina Choceń 04.11.2020 08:00-12:00 - stacja Śmiłowice 2