ENERGA OPERATOR S.A. oddział w Toruniu - planowane wyłączenia prądu! Region Włocławek - Gmina Choceń

Gmina Choceń 29.01.2021 09:00-13:30 - stacja ŚMIŁOWICE 4 obwód 100 Śmiłowice