ENERGA OPERATOR S.A. oddział w Toruniu - planowane wyłączenia prądu! Region Włocławek - Gmina Choceń

Gmina Boniewo, Gmina Choceń 25.01.2021 08:00-11:00 - odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej PARUSZEWICE, ŁĄKI MARKOWE KOLONIA