Akcja zima 2015/2016

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3278-akcja-zima-2015-2016.html
Obszar A - Pan Marcin Piastowski, tel. 662 290 594Pług dwustronny Obejmuje sołectwa: Niemojewo, Bo [...] Obszar A - Pan Marcin Piastowski, tel. 662 290 594
Pług dwustronny Obejmuje sołectwa: Niemojewo, Borzymie, Janowo (w tym p. Kordyl ), Bodzanówek, Bo - dzanowo, Lutobórz (w tym p.Suty i p. Kruczkowska), Szczutkowonad lasem, powrót do Janowa drogą przez Ząbin (pałac) do drogi Janowo-Choceń.

Obszar B - Pan Krzysztof Panfil tel. 603 709 204
Pług dwustronny, pług jednostronny, piaskarko-solarka Obejmuje sołectwa: Wilkowice, w tym droga nad lasem od Jarantowic do Zakrzewka i p. Huć Waldemar, miejscowość Filipki, Pustki Śmiłowskie p. Drzewiecki, od p. Ciesielskiego do drogi pow. Szatki Kowal i droga do p. Chmielewskiego, Nową Wolę- droga Wilkowice-Nowa Wola (Ka-juty, p. Szatkowski,Matusiak Waldemar), droga do p. Rybarczyka, Świerkowo (lewa, prawa strona), Czerniewice I włącznie z przejazdem przez autostradę pod PG 189A i Czerniewice II, Księża Kępka. Zwalczanie gołoledzi - miejscowość Czerniewice i Choceń.

Obszar C- Pan Sławomir Rybacki tel.661 317 344, Pan Tomasz Rybacki tel. 691 792 755
Pługi dwustronne 2 szt. Obejmuje sołectwa : Jarantowice (zachodnia część od drogi powiatowej Choceń W-ek), Śmiłowice (również zachodnia część od drogi pow. Choceń- Wek-w tym Huby),Olganowo -całe, Szatki-całe, Krukowo, Siewiersk w tym droga do pałacu, Borzymowice w tym Ługowiska i Zapust.

Obszar D - PHU „Jędrzej” Tel. 739073939
Pługi jednostronne -2, piaskarkosolarka 1 szt. Kuźnice w tym droga na Poddębice, Wola Nakonowska w tym p. Potrzebski, Stefanowo (lewa, prawa strona autostrady A-1), Gajówka p. Ruciński, Grabówka, Nakonowo Stare w tym droga przez wieś, miejscowość Łopatki (p. Hoffman) i Lijewo (p. Dezor) , w tym przejazd przez autostradę A-1, Skibice Wichrowice asfalt (w tym droga do p. Świątkowskiego Mariusza) i z powrotem droga do Szatek (powiatówki),Wichrowice I i II. Zwalczanie gołoledzi na tym obszarze.

Obszar E Gmina Choceń 54/2846693
Star- pługo-solarka, równiarka, 2 koparko-ładowarki Obejmuje sołectwa: Choceń, Jarantowice ( poza tym z obszaru C) w tym droga do jeziora, Janowo od parku, Zakrzewek, Wilkowiczki, Szczutkowo (bez drogi nad lasem), Ząbin(droga do p. Wojtczaka Zbigniewa) Koordynacja wszystkich prac w okresie zimy na drogach.

Obszar C i D wspomagany będzie przez koparko-ładowarkę - p. Marcin Maciejewski - tel. 601 875 209, operator p. Dawid Wachulak tel. 723526647.
Dotyczy to terenu miejscowości Choceńi Czerniewice. Możliwe są zmiany powyższych ustaleń, obszarów działania dla poszczególnych Wykonawców wynikających ze zmian pogodowych, utrudnień, przerw w ruchu na poszczególnych odcinkach drógjaki awarii sprzętu. Gmina nie odśnieża dróg powiatowychi wojewódzkich. - drogi powiatowe tel. 54/2846487, -drogi wojewódzkie tel. 54/2312595, 54/2312850.

Koordynatorem robót jest Insp. ds. dróg gminnych Krzysztof Wojtalik tel. 606 138 904. 

Powrót

Polecane artykuły:


Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Kujawska i Śmiłowiónki na I Powiatowym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Brześciu Kujawskim.

W niedzielę, 26 listopada 2023 roku, nasz Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Kujawska gr. Gąski miał zaszczyt uczestniczyć w I Powiatowym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w BCKiH "Wahadło" [...]