Zmiana godzin pracy gabinetu stomatologicznego w ferie

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3290-zmiana-godzin-pracy-gabinetu-stomatologicznego-w-ferie.html
Informujemy, że gabinet stomatologiczny (przy sali sportowej) w okresie ferii będzie czynny: [...]
Informujemy, że gabinet stomatologiczny (przy sali sportowej) w okresie ferii będzie czynny:
Data Godziny pracy
18/01/2016 08:00 - 13:00
21/01/2016 13:00 - 18:00
28/01/2016 13:00 - 18:00
29/01/2016 08:00 - 13:00
Po okresie przerwy zimowej godziny pracy będą normalne.

Powrót

Polecane artykuły:


Dane przestrzenne

Gmina Choceń udostępnia dane przestrzenne dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dotyczy to publikacji w wersji elektronicznej zbiorów danych przestrzennych aktów planowan [...]

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki – główne założenia LSR na lata 2014-2020 CEL OGÓLNY 2 – Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD

Realizacja celu ogólnego 2 miała za zadanie przyczynić się do wzrostu aktywności społeczności lokalnej w tym osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez organizowanie spo [...]