Nietypowy przedmiot - „pamiątki„ po działaniach wojennych w Skibicach.

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3365-nietypowy-przedmiot-pamiatki-po-dzialaniach-wojennych-w-skibicach.html
W dniu 8 marca br. w trakcie prac przy stawku i pałacu w Skibicach znaleziony został niewybuch z c [...] W dniu 8 marca br. w trakcie prac przy stawku i pałacu w Skibicach znaleziony został niewybuch z czasów II wojny światowej. Zaalarmowana policja błyskawicznie zabezpieczyła teren. Przybyły na miejsce policyjny pirotechnik ustalił, ze jest to  kompletny, aktywny pocisk artyleryjski kalibru 76mm, odłamkowy z zapalnikiem. Wezwano patrol rozminowania. Do chwili przybycia saperów nadzór nad znaleziskiem sprawują policjanci. W dniu dzisiejszym wojskowi zabezpieczą znalezisko i zneutralizują je na poligonie . Dokonają także rozpoznania terenu pod względem możliwości występowania większej ilości tych materiałów. Urząd Gminy w Choceniu dziękuje patrolowi saperskiemu z II Pułku Inżynieryjnego z Inowrocławia za przeprowadzoną akcję i zabezpiecznie niewybuchu.

Zalecenia w przypadku znalezienia przedmiotów niebezpiecznych:
1. Całkowity zakaz dotykania, rozbrajania, rzucania oraz przenoszenia
2. Oznakowanie miejsca znalezienia przedmiotu, w miarę możliwości zabezpieczenie miejsca
   do czasu przybycia policji
3. Natychmiastowe powiadomienie o znalezieniu przedmiotu i miejscu jego lokalizacji policji,
    straży pożarnej lub straży miejskiej.


Powrót

Polecane artykuły:


Przetarg - budowa stołówki w szkole w Wilkowicach

W dniu 07 grudnia 2023r. ogłoszono przetarg na zadanie pn.:  „Przebudowa oraz rozbudowa budynku szkoły o pomieszczenia stołówki”. Inwestycja, która obejmuje budowę stołówki w Szkole P [...]

Przystanek autobusowy przy Food Park w Czerniewicach

Na prośbę mieszkańców Czerniewic przy firmie Food Park, przy drodze wojewódzkiej 269 Choceń - Kowal, wykonano przystanek autobusowy. Lokalizacja wiaty na gruntach należących do firmy Food Park [...]