Przyjmujemy oferty na prowadzenie plaży

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3378-przyjmujemy-oferty-na-prowadzenie-plazy.html
Wójt Gminy Choceń ogłasza nabór ofert na prowadzenie kąpieliska nad Jeziorem Choceńskim. Zaint [...] Wójt Gminy Choceń ogłasza nabór ofert na prowadzenie kąpieliska nad Jeziorem Choceńskim. Zainteresowani mogą składać oferty w formie pisemnej do 30 marca br.  Szczegółowe warunki znajdują się w ogłoszeniu oraz projekcie umowy.

Przedmiotem zamówienia jest wybór podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie kąpieliska nad Jeziorem Choceńskim wraz z obsługą ratowniczą oraz całoroczny dozór terenu.

Załączniki:
Ogłoszenie
Projekt umowy 

Powrót

Polecane artykuły:


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki – główne założenia LSR na lata 2014-2020 CEL OGÓLNY 2 – Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD

Realizacja celu ogólnego 2 miała za zadanie przyczynić się do wzrostu aktywności społeczności lokalnej w tym osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez organizowanie spo [...]

Samochód ze Szczutkowa sprzedany.

Wóz pożarniczy Renault S170, który był na stanie jednostki OSP w Szczutkowie, na podstawie obowiązujących przepisów mógł być użytkowany w jednostce tylko do końca br. Dlatego podjęto skut [...]