Kwalifikacja wojskowa 2016 osób z terenu Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3387-kwalifikacja-wojskowa-2016-osob-z-terenu-gminy-chocen.html
W okresie od 22 marca do 21 kwietnia 2016r na terenie powiatu włocławskiego przeprowadzona zostani [...] W okresie od 22 marca do 21 kwietnia 2016r na terenie powiatu włocławskiego przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa. Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 2 we Włocławku dla naszej jednostki został wyznaczony termin na 8 i 11 kwietnia 2016r.. Termin dla kobiet  to 20 kwietnia 2016r. Miejscem przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej jest budynek Starostwa Powiatowego we Włocławku ul. Cyganka 28.

Obowiązek stawienia się przed wójtem lub burmistrzem ( prezydentem miasta )., powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień dotyczy wszystkich 19-letnich mężczyzn z terenu powiatu oraz innych grup osób wymienionych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 września 2015r w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016r ( Dz.U. z 2015r., poz. 1585 ).

Osoby objęte obowiązkiem stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej informowani są obwieszczeniami wywieszonymi na terenie gminy oraz wezwaniami imiennymi przesłanymi przez wójta, burmistrza ( prezydenta miasta ) właściwego ze względu na miejsce pobytu.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia wójtowi lub burmistrzowi ( prezydentowi miasta ) dowód osobisty, w uzasadnionych przypadkach – inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, a w przypadku braku możliwości stawienia się w terminie określonym w wezwaniu- dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się. Komisji lekarskiej przedstawia posiadaną dokumentacje medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej. Ponadto na potrzeby ewidencji wojskowej osoba stawiająca się przedstawia potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji, w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku, fotografię o wym. 3x 4cm, bez nakrycia głowy, oraz dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobierania nauki.

Powrót

Polecane artykuły:


Spotkanie dla przedsiębiorców z Miasta Włocławek oraz powiatu włocławskiego

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Urząd Miasta Włocławek, FLEX HR oraz Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku zapraszają na Spotkanie dla przedsiębiorców z Miasta Włocławek oraz powia [...]

Stoły Wigilijne na Kujawach

Tegoroczna XXIII Powiatowa Wystawa „Stołów Wigilijnych na Kujawach” odbędzie się 17 grudnia 2023 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu. Gminę Choceń reprezentować b [...]