Zalesienie terenów przy autostradzie A-1

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3417-zalesienie-terenow-przy-autostradzie-a-1.html
Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach, Wójt Gminy Choceń, GDDKiA wspólnie powzięli w lutym br. śmi [...] Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach, Wójt Gminy Choceń, GDDKiA wspólnie powzięli w lutym br. śmiały plan zalesienia terenów przy autostradzie A-1 na terenie naszej gminy.
Akcja pt. „A-1 Las dla Nas !” jest bowiem rozpisana na okres do 2 lat.
Już w dniach 1 i 4 kwietnia br. udało się zalesić prawie 2 ha użytków należących do GDDK i Autostrad.

W akcji wzięli udział uczniowie klas 4-6 Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach, nauczyciele, rodzice oraz radni gminni, sołtysi, strażacy z Czerniewic i pracownicy zatrudnieni przez Gminę.
1- go kwietnia goście z Bydgoszczy w osobie Naczelnika Ochrony Środowiska GDDKiA, Rzecznika prasowego i Pracownika miejscowego A-1 udzielili dzieciom cennych wskazówek odnośnie techniki sadzenia drzew.
Zasadziliśmy profesjonalnie kilka tysięcy wysokiej jakości sadzonek: sosny czarnej, świerka, jarzębiny i modrzewia. Dzieci wspaniale dały sobie radę z tym zadaniem mimo niesprzyjającej aury 1. kwietnia.
Zostały za to zaproszone przez GDDKiA na wycieczkę do Muzeum Drogownictwa w Ciechocinku połączoną z wypadem na okazałe przepusty dla zwierząt leśnych nad i pod autostradą w jego okolicach.
Zasłużony poczęstunek zapewnił wszystkim dyrektor szkoły w Śmiłowicach.
8-go kwietnia swoich sił spróbują dzieci z klas 1-3.
Jesienią dokonamy przeglądu stanu nasadzeń oraz jego uzupełnienia. W planach jest zalesienie pozostałych nieużytków przylegających do autostrady a dziś stanowiących ubogie biologicznie ugory należące do GDDKiA .
Po upływie 3-4 lat młody las wyłoni się z porastających go traw dając najlepszą bo najtańszą formę ochrony i obsługi tych gruntów dla GDDKiA. Dla mieszkańców oprócz walorów ochrony przed hałasem i dwutlenkiem węgla będzie też ostoją dla zwierząt oraz miejscem, gdzie wkrótce pojawią się maślaki i czarne łebki.

Wielkie podziękowania należą się dla Wójta Pana Romana Nowakowskiego za bezzwłoczne działanie w celu zorganizowania funduszu na zakup sadzoneki porozumienie z GDDKiA, następnie dla Pana Krzysztofa Wojtalika za zorganizowanie dostawy sadzonek i logistykę i dla Dyrektora SP w Śmiłowicach Pana Sławomira Gwardeckiego za przygotowanie grup uczniów do akcji i poczęstunek.
Wspólne zalesianie było dla dzieci świetną lekcją, że budowę uciążliwych szlaków drogowych można połączyć z przyrodą mimo tak wielkiej przewagi jaką ma nad nią człowiek i technika. Dla starszych było to bardzo miłe spotkanie towarzyskie.
Jeszcze raz dziękujemy Wszystkim za udział, wspaniałą i budującą postawę. Daliśmy radę!

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji naszej akcji na jesieni 2016r.

Pomysłodawcy
Ewelina Grochowina
Piotr Piętowski

Powrót

Polecane artykuły:


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki – główne założenia LSR na lata 2014-2020 CEL OGÓLNY 2 – Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD

Realizacja celu ogólnego 2 miała za zadanie przyczynić się do wzrostu aktywności społeczności lokalnej w tym osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez organizowanie spo [...]

Edukacja przedszkolna

W ubiegłym roku 2022/2023 w naszych przedszkolach i oddziałach zerowych było 248  dzieci, a z edukacji przedszkolnej poza naszą gminą korzystało 42 uczniów. W roku bieżącym 2023/2024 sy [...]