Sesja Rady Gminy

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3783-sesja-rady-gminy-2.html
XXI sesja Rady Gminy Choceń kadencji 2014-2018 zwołana została na dzień 29 grudnia 2016 r. (czwa [...] XXI sesja Rady Gminy Choceń kadencji 2014-2018 zwołana została na dzień 29 grudnia 2016 r. (czwartek) o godz. 12.00 w Choceńskim Centrum Kultury.

Proponowany porządek sesji:
 1. Otwarcie obrad sesji Rady Gminy.
 2. Sprawy organizacyjne
  - stwierdzenie prawomocności obrad
  - powołanie sekretarza obrad Sesji Rady Gminy.
  - przyjęcie porządku obrad.
  - przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 4. Sprawozdanie z działalności Gminnej Spółki Wodnej.
 5. Zmiana budżetu gminy na 2016 r.
 6. Zwolnień w podatku od nieruchomości.
 7. Gminny programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2017.
 8. Ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego.
 9. Przeprowadzenia konsultacji w sprawie zmiany nazw ulic w Choceniu.
 10. Interpelacje radnych Rady Gminy.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie sesji Rady Gminy.

Powrót

Polecane artykuły: