piątek, 16 październik 2015

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

https://www.chocen.pl/dla-interesanta/ochrona-srodowiska/3131-wydanie-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach-zgody-na-realizacje-przedsiewziecia.html
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 póz. 627 [...] Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 póz. 627 z 2001 r. z póz. zm.), art. 46. ust. l; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, póz. 2573 z póz. zm.).

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (wniosek do pobrania)

Raport (gdy inwestycja objęta jest obowiązkiem jego sporządzenia) lub informacje zawierające wstępne dane o wpływie inwestycji na środowisko (gdy sporządzenie raportu może być wymagane), tj.:
rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia,
powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystania i pokrycia szatą roślinną,
rodzaj technologii,
ewentualne warianty przedsięwzięcia,
przewidywana ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów paliw oraz energii,
rozwiązania chroniące środowisko,
rodzaj i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,
obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia,
możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko.
3. Poświadczona mapa ewidencyjna z zaznaczonym przebiegiem granic terenu oraz z obszarem, na które będzie oddziaływała ta inwestycja.
Wydanie decyzji administracyjnej następuje zgodnie z KPA w terminie do 2 miesięcy.

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy w Choceniu
ul. Sikorskiego 4, 87-850 Choceń
Pokój numer 1

Powrót

Polecane artykuły:


Informacja z otwarcia ofert w dwóch przetargach

W dniu 6 listopada 2023 r., dokonano otwarcia ofert dwóch postępowań przetargowych: 1. Renowacja obiektu zabytkowego w Choceniu przy ul. Sikorskiego 12. Wpłynęło 10 ofert, z tego 5 mieści się [...]

Zmiana kodów pocztowych

Poczta Polska, na wniosek Wójta Gminy Choceń, podjęła działania w celu uporządkowania kodów pocztowych funkcjonujących na terenie naszej gminy. Dotyczy to następujących kodów pocztowych, kt [...]