czwartek, 25 październik 2018

Choceński klub morsów zaprasza!

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/ck-b-chocen/5077-chocenski-klub-morsow-zaprasza.html
100%auto

Powrót

Polecane artykuły:


Zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Z dniem 1 kwietnia 2019 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie 15 zł od osoby w gospodarstwie domowym za odpady segregowane i 30 zł od osoby za odpady niesegregowa [...]

Z sesji Rady Gminy

Na ostatniej sesji Rady Gminy w Choceniu rozpatrzono projekty uchwał w sprawie: zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2019 oraz zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chocen na lata 2019 -20 [...]