poniedziałek, 06 marzec 2023

Szkolenie piłkarskie Gminnego Towarzystwa Sportowego „Unia” Choceń”

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/gosir-chocen/7647-szkolenie-pilkarskie-gminnego-towarzystwa-sportowego-unia-chocen.html
100%auto
Od 1 marca do 30 listopada 2023r r. Gminne Towarzystwo Sportowe „Unia” Choceń będzie realizowa [...]

Od 1 marca do 30 listopada 2023r r. Gminne Towarzystwo Sportowe „Unia” Choceń będzie realizował projekt pt. Szkolenie piłkarskie Gminnego Towarzystwa Sportowego „Unia” Choceń”, który dofinansowany jest przez Zarząd Powiatu Włocławskiego w ramach konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2023 r.

Kwota wsparcia to 20 000,00 zł, a środki te zostaną przeznaczone na szkolenie zawodników, wyposażenie klubu w sprzęt sportowy oraz na inne działania związane z udziałem w rywalizacji sportowej drużyn.

Szkolenie piłkarskie obejmie zawodników z drużyn skrzata, żaka, orlika, młodzika, juniora młodszego oraz drużyny seniorskiej z terenu gminy Choceń i Boniewo.

Całkowity koszt zadania: 21 400,00 zł

Dotacja: 20 300,00 zł

Wkład własny: 1 100,00 zł

Powrót

Polecane artykuły:


Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy

W dniu 16 maja 2023 r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Choceń. Tematem posiedzenia będzie omówienie spr [...]

Modernizacja gospodarstw rolnych – 5 czerwca rusza nabór wniosków na inwestycje w obszarze D

Od 5 czerwca do 5 lipca 2023 r. rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane m.in. z racjonalizacją produkcji, wprowadzaniem innowacji czy zmianą profilu swojego gospodarst [...]