poniedziałek, 06 maj 2019

Zaproszenie do udziału w konkursie poetyckim

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/placowki-oswiatowe/48-smilowice/5393-zaproszenie-do-udzialu-w-konkursie-poetyckim.html
100%auto
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach zaprasza na XIII edycję Międzyszkolnego Konkursu Poet [...] Dyrektor Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach zaprasza na XIII edycję Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego im. Leona Stankiewicza  w Śmiłowicach. Konkurs nieprzerwanie od 12 lat cieszy się dużym zainteresowaniem młodych poetów. Systematycznie bierze w nim udział ponad stu uczestników z całej Polski. Uczestnicy co roku nadsyłają na konkurs kaset wierszy. Dzięki poetom zasiadającym w jury, konkurs daje uczestnikom szansę na rzetelną ocenę nadesłanych utworów. Organizatorom szczególnie zależy na udziale w konkursie jak największej liczby młodych poetów. Pobierz regulamin.Pobierz regulamin.

Dyrektor SP Śmiłowice
Sławomir Gwardecki

Powrót

Polecane artykuły:


Raport o stanie gminy za 2019 rok

Przedstawiamy Państwu „Raport o stanie gminy Choceń za rok 2019”. Jest to dokument opracowany na podstawie art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz [...]

Hot16Challenge2 w CCKB

Dzięki nominacji od Brzeskiego Centrum Kultury muzyczne wyzwanie Hot16Challenge2 zawitało do Chocenia. Zaszczyt pierwszego wykonania przypadł pracownikom Choceńskiego Centrum Kultury – Bibliotek [...]