czwartek, 10 listopad 2022

Nowa sala gimnastyczna

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/placowki-oswiatowe/48-smilowice/7464-nowa-sala-gimnastyczna.html
5 listopada 2022 to bardzo ważny dzień dla społeczności Szkoły Podstawowej im. Anny Wajcowicz w [...] 5 listopada 2022 to bardzo ważny dzień dla społeczności Szkoły Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach, bowiem tego dnia miało miejsce uroczyste otwarcie wybudowanej sali gimnastycznej. Uroczystość rozpoczęła się od poświęcenia obiektu przez Ks. Krzysztofa Kujawę- Proboszcza Parafii św. Bartłomieja w Śmiłowicach.Wszystkich zebranych powitała Pani Wioletta Krysztoforska - Dyrektor Szkoły wyrażając radość z powstania nowego obiektu sportowego: „Rozpoczyna się lepsza przyszłość dla uczniów naszej szkoły. Dotychczas takie obiekty oglądaliśmy z zazdrością tylko w innych szkołach.

Nareszcie zostały stworzone takie warunki i takie miejsce, gdzie każde dziecko będzie swobodnie rozwijać się poprzez ruch, uprawianie wybranych dyscyplin sportowych i uczestnictwo w zdrowej rywalizacji. Marzenia o sali gimnastycznej towarzyszyły kilku pokoleniom uczniów, rodziców i nauczycieli śmiłowickiej szkoły. Jest to szczególny moment nie tylko w historii szkoły ale całej społeczności Śmiłowic.”  Uroczystość otwarcia sali uświetniło wielu znamienitych gości: P. Anna Gembicka - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi- Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, dr Joanna Borowiak - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, P.Stanisław Pawlak- Poseł na Sejm II i III kadencji, P. Józef Łyczak – Senator Rzeczypospolitej Polskiej, P.Aneta Jędrzejewska - Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, P. Sławomir Kopyść – Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, P.Maria Mazurkiewicz - Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty, P.Barbara Andrzejewska- Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy-Delegatura we Włocławku, P.Roman Gołębiewski – Starosta Powiatu Włocławski. P.Roman Nowakowski - Wójt Gminy Choceń, P.Agnieszka Świątkowska-Zastępca Wójta Gminy Choceń, P.Józef Dąbrowski- Przewodniczący Rady Gminy Choceń, P.Józef Pawłowski-Wiceprzewodniczący Rady Gminy Choceń, dyrektorzy szkół i instytucji z Gminy Choceń, Radni Gminy oraz sołtysi.

Wśród zacnych gości nie zabrakło również mistrzów sportu: Fabiana Barańskiego –Mistrza Świata w wioślarstwie, P.Michała Nowakowskiego – koszykarza, zawodnika Anwilu Włocławek. Na wypełnionej po brzegi sali zgromadziły się sztandary szkół i ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Choceń, uczniowie, nauczyciele, rodzicie, mieszkańcy Śmiłowic i pobliskich miejscowości.  Wydarzenie uświetnił piękny i barwny program artystyczny, w trakcie którego uczniowie zaprezentowali umiejętności sportowe i muzyczne. Oczom zebranych ukazała się bogini niosąca płomień, która przy dźwiękach hymnu zapaliła olimpijski znicz rozpoczynając igrzyska sportowe. Druga część występu uczniów nawiązywała do Powstania Warszawskiego, gdyż 5 listopada społeczność szkoły obchodzi święto patronki szkoły Anny Wajcowicz - ,,Hanki Kołczanki”. Część artystyczną uroczystości przygotowały nauczycielki: P.Anna Kamińska i P.Jolanta Krynicka.

Kolejnym punktem uroczystości była lekcja wf-u z mistrzem. Rozgrzewkę poprowadził P.Fabian Barański- Mistrza Świata w wioślarstwie, zaś zawodnik Klubu Koszykówki Anwili Włocławek- P.Michał Nowakowski uczył dzieci techniki rzutu do kosza. Nad całością czuwał Prezes Klubu Koszykówki Anwil Włocławek- P.Łukasz Pszczółkowski. Po występach dzieci głos zabrał gospodarz uroczystości P.Roman Nowakowski - Wójt Gminy Choceń dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do budowy sali. Kolejną część spotkania stanowiły przemówienia wielu zacnych gości, którzy gratulując wspaniałej inwestycji, skierowali wiele ciepłych słów w stronę uczniów, życząc im wielu sukcesów sportowych.
Kulminacyjnym momentem uroczystości było przecięcie wstęgi, którego dokonały władze rządowe, władze Gminy Choceń, przewodnicząca Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. Przewodnicząca Rady Rodziców P.Ewa Wojciechowska podziękowała za wybudowanie sali i wręczyła wraz z dziećmi kwiaty Wójtowi Gminy Choceń –P.Romanowi Nowakowskiemu, Radzie Gminy Choceń, Posłance na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej- P.Joannie Borowiak, Posłance na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej- P.Annie Gembickiej, Senatorowi Rzeczypospolitej Polskiej- P.Józefowi Łyczakowi, Przewodniczącemu Rady Gminy Choceń-P.Józefowi Dąbrowskiemu, P.Zdzisławowi Zawackiemu- Radnemu Gminy Choceń. Na pamiątkę nowo wybudowanego obiektu P.Wioletta Krysztoforska przekazała gościom aktualne zdjęcie szkoły wykonane przez studio fotograficzne P.Kamili Jaracz. Zwieńczeniem całości były torty, które z wizerunkiem patronki szkoły-Anny Wajcowicz przygotowała P. Ewa Sikorska.

Uzupełnieniem uroczystości była wystawa fotograficzna dokumentująca osiągnięcia śmiłowickiego sportu przygotowana przez P.Sławomira Gwardeckiego. Po zakończeniu oficjalnych uroczystości wszyscy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, przygotowany przez rodziców. Społeczność Szkoły Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach dziękuję Wójtowi Gminy Choceń-P.Romanowi Nowakowskiemu i wszystkim osobom, które przyczyniły się do budowy sali gimnastycznej.Dziękujemy przybyłym gościom za uświetnienie tej historycznej uroczystości swoją obecnością. Dziękujemy za życzenia i prezenty.


Wioletta Krysztoforska
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Anny Wajcowicz w ŚmiłowicachPowrót

Polecane artykuły:


Umowa na renowację budynku Urzędu Gminy w Choceniu podpisana

W dniu 30 listopada br., podpisana została umowa na realizację zadania pn. Renowacja obiektu zabytkowego w Choceniu przy ul. Sikorskiego 12. W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie wpłynęło aż [...]

Zawody strzeleckie z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości przeprowadzone zostały zawody strzeleckie, zwycięzców tych zawodów uhonorowano w dniu 11 listopada br. Wręczenia nagród dokonali: Wójt Gminy Choce [...]