czwartek, 10 listopad 2022

Do Hymnu

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/placowki-oswiatowe/48-smilowice/7465-do-hymnu.html
100%auto
Szkoła Podstawowa im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach zakwalifikowała się do  5. edycji konku [...]

Szkoła Podstawowa im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach zakwalifikowała się do  5. edycji konkursu „Do Hymnu!”,  .którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury w Warszawie.

Warunkiem formalnym przystąpienia do konkursu było wykonanie jednogłosowo „a cappella” przez co najmniej 50% wszystkich uczniów szkoły Hymnu Państwowego i dwóch pieśni hymnicznych wybranych z listy pieśni zaproponowanej przez organizatora konkursu. Wykonanie repertuaru musiało odbyć się „na żywo” i „ z pamięci”. Wykluczono użycie nagłośnienia i playbacku.

Prezentacja konkursowa Szkoły Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach odbyła się 3 listopada o godz. 12.20 w Choceńskim Centrum Kultury i Biblioteka  w Choceniu. Na początku wprowadzono sztandar i cała społeczność odśpiewała hymn szkoły. Następnie P.Wioletta Krysztoforska-dyrektor szkoły powitała gości i wygłosiła przemówienie. Głos zabrał P.Sławomir Gwardecki, który specjalnie na tą okoliczność przygotował prezentację poświęcono historii  pieśni hymnicznych.

Po przemówieniach chór dzieci pod batutą dyrygenta - P.Miłosza Kierzkowskiego odśpiewał trzy pieśni hymniczne: ,,Mazurka Dąbrowskiego”, „Rotę” i „Gaude Mater Polonia”.

Nad przebiegiem konkursu czuwało Jury w składzie: prof. dr. hab. Roman Grucza- polski dyrygent i  prof. dr. hab. Aleksandra Grucza-Rogalska.

Do konkursu przystąpiło 90 dzieci, co stanowi 88% uczniów śmiłowickiej szkoły.

Wykonanie konkursowe poprzedziły próby, a sam dzień konkursu był wyjątkowy i tak pewnie zostanie zapamiętany przez wszystkich uczestników konkursu i przybyłych gości.   

Uczniowie w strojach galowych, na tle barw narodowych pięknie wykonali swoje zadanie, godnie reprezentowali naszą szkołę starannym wykonaniem pieśni. Mamy nadzieję, że znajdziemy się w gronie laureatów tego konkursu.

Przesłuchanie konkursowe uświetnili swoją obecnością: P.Agnieszka Świątkowska- Sekretarz Gminy Choceń, P.Józef Dąbrowski- Przewodniczący Rady Gminy Choceń, P.Zdzisław Zawacki- Radny Gminy Choceń, P.Michał Bagiński- Radny Gminy Choceń, P.Ariel Malinowski- Dyrektor Choceńskiego Centrum Kultury, P.Ewa Wysińska-Kierownik Biblioteki Centrum Kultury w Choceniu, Zespół folklorystyczny Śmiłowiónki.

 

Wioletta Krysztoforska

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach

Powrót

Polecane artykuły:


Informacja WCR

9 grudnia dobiegnie końca ostatni w bieżącym roku, VIII rekordowy turnus szkolenia podstawowego w ramach Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej, który cieszył się rekordowym zainteresowaniem [...]

Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Kujawska i Śmiłowiónki na I Powiatowym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Brześciu Kujawskim.

W niedzielę, 26 listopada 2023 roku, nasz Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Kujawska gr. Gąski miał zaszczyt uczestniczyć w I Powiatowym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w BCKiH "Wahadło" [...]