wtorek, 08 styczeń 2019

Kalendarz adwentowy

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/placowki-oswiatowe/49-chocen/5190-kalendarz-adwentowy.html
W grudniu 2018r. odbył się konkurs na najpiękniejszy kalendarz adwentowy pt. ,,Der schönste Adve [...] W grudniu 2018r. odbył się konkurs na najpiękniejszy kalendarz adwentowy pt. ,,Der schönste Adventskalender” . Konkurs skierowany był do uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej, a jego celem było zainteresowanie uczniów kulturą krajów niemieckiego obszaru językowego, wykorzystanie Internetu jako źródła wiadomości i pomocy w tworzeniu pracy, oraz podtrzymywanie tradycji.

Zwycięzcami zostali:
I miejsce Zuzanna Ryniec
II miejsce Maja Krüger i Marika Lewandowska
III miejsce Oliwia Musialik

Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie zostali nagrodzeni słodkimi upominkami, a zwycięzcy otrzymali świąteczne nagrody i dyplomy.
Gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach!!!

Wioletta Krysztoforska

Powrót

Polecane artykuły:


Podziękowanie

Koło Gospodyń Wiejskich w Wilkowicach składa podziękowanie Wójtowi Gminy Choceń p. Romanowi Nowakowskiemu za zaangażowanie w rozwój Koła. Wiele naszych pomysłów zostało pomyślnie zrealizo [...]

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 1/2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGDw ramach działan [...]