poniedziałek, 29 styczeń 2018

UCZNIOWIE Z CHOCENIA PRYMUSAMI ZAWODU

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/placowki-oswiatowe/51-liceum-w-choceniu/4564-uczniowie-z-chocenia-prymusami-zawodu.html
100%auto
Dziesięcioro uczniów Społecznej Branżowej Szkoły I Stopnia im. Adama Mickiewicza w Choceniu otr [...] Dziesięcioro uczniów Społecznej Branżowej Szkoły I Stopnia im. Adama Mickiewicza w Choceniu otrzymało stypendia z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w ramach projektu realizowanego przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego pt. „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza”.
Stypendia przyznawane są za osiągnięcia w zakresie przedmiotów zawodowych uzyskane w roku szkolnym 2016/2017 na okres 10 miesięcy danego roku szkolnego, a jego wysokość waha się od 200 zł do 500 zł miesięcznie.

    Stypendia otrzymali:
1.    Hołtyn Radosław – klasa II az
2.    Jóźwiak Adrian – klasa III az
3.    Kamińska Małgorzata – klasa III az
4.    Konarska Małgorzata – klasa II az
5.    Mikołajczyk Paulina – klasa III az
6.    Pietrzko Adam – klasa II az
7.    Proszkiewicz Natalia – III az
8.    Sierakowski Jakub – klasa III az
9.    Stańczak Weronika – klasa III az
10.    Wasielska Marlena – III az

WSZYSTKIM STYPENDYSTOM SERDECZNIE GRATULUJEMY.

Powrót

Polecane artykuły:


Ogłoszono przetarg

Ogłoszony został przetarg na inwestycję pn Rewitalizacja przestrzeni i budynków mieszkalnych po byłym PGR w miejscowości Borzymie i Choceń oraz budynków mieszkalnych po byłej cukrowni w miejs [...]

UWAGA! Problemy z łącznością telefoniczną

Informujemy, że w dniu dzisiejszym występują problemy z łącznością telefoniczną z Urzędem Gminy w Choceniu. Powodem zaistniałej sytuacji jest duża awaria po stronie ORANGE (TP). Awaria obej [...]