Program "UCZEŃ NA WSI" coraz bardziej popularny w naszej gminie...

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/272-program-qucze-na-wsiq-coraz-bardziej-popularny-w-naszej-gminie.html
Po raz pierwszy Gmina Choceń do programu „ Uczeń na wsi” przystąpiła w roku szkolnym [...] Po raz pierwszy Gmina Choceń do programu „ Uczeń na wsi” przystąpiła w roku szkolnym 2007/2008. Liczba wnioskodawców wyniosła wówczas 31 osób. W roku szkolnym 2008/2009 liczba uczniów korzystających z programu wyniosła 45 osób... Przyznana pomoc z PFRON w ramach programu „ Uczeń na wsi”, została wypłacona w miesiącu styczniu 2009r.
Należy jednak pamiętać, że z otrzymanej kwoty trzeba się będzie rozliczyć zgodnie z podpisanymi umowami. Katalog wydatków kwalifikujących się do rozliczenia jest dokładnie określony. Każda z osób wnioskujących o pomoc dostała i zapoznała się z w/w katalogiem wydatków.
Jakiekolwiek informacje zainteresowane osoby mogą uzyskiwać w Urzędzie Gminy w Choceniu pokój nr 2, Pani Ilona Walczak.
Program realizowany jest przez Urząd Gminy w Choceniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Idea programu ma w założeniu pomagać w zdobywaniu wykształcenia osobom niepełnosprawnym, którzy zamieszkują gminy wiejskie.
Celem przewodnim programu jest wyrównanie szans poprzez poprawę warunków kształcenia, umożliwienie uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej i psychicznej, likwidację barier transportowych utrudniających lub uniemożliwiających pobieranie przez uczniów nauki.

Powrót

Polecane artykuły:


Trwają prace przy rewitalizacji świetlicy w Wichrowicach

„Rewitalizacja przestrzeni po byłym PGR w miejscowościach Wichrowice i Olganowo” jest w trakcie. Zadanie jest realizowane przez firmę Usługi Remontowo-Wykończeniowe "Lux-Bud" Łukasz Tyde.&nb [...]

WODA ZDATNA DO PICIA

Szanowni mieszkańcy. Odwołujemy wczorajszy zakaz spożywania wody z sieci wodociągowej. Po przeprowadzeniu badań woda jest zdatna do spożycia. [...]