czwartek, 31 marzec 2022

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Choceń na lata 2020-2030

https://www.chocen.pl/96-strategia-rozwoju-gminy-chocen/7131-aktualizacja-strategii-rozwoju-gminy-chocen-na-lata-2020-2030.html
Trwają prace związane z aktualizacją dotychczas obowiązującej Strategii Rozwoju Gminy Choceń n [...]

Trwają prace związane z aktualizacją dotychczas obowiązującej Strategii Rozwoju Gminy Choceń na lata 2020-2030. Konieczność zaktualizowania dokumentu wynika ze zmian przepisów dotyczących opracowania strategii oraz zachowania spójności ze strategią rozwoju województwa.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie opinii oraz ewentualnych sugestii zmian w ramach prezentowanego projektu Strategii Rozwoju Gminy Choceń na lata 2020-2030.
Konsultacje są skierowane do:

1) mieszkańców Gminy Choceń,

2) lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych,

3) sąsiednich gmin: Włocławek, Kowal, Lubień Kujawski, Chodecz, Boniewo, Lubraniec.

4) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki,

5) Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Uwagi można składać za pomocą dołączonego formularza w terminie od dnia 31 marca
2022 r. do 5 maja 2022 r.:

  • elektronicznie za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub

  • papierowo za pomocą poczty na adres: Urząd Gminy w Choceniu ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

lub

złożyć w pok. nr 12 Urzędu Gminy w Choceniu

       lub

  • ustnie podczas spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się 26.04.2022 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu.

 Po zakończeniu konsultacji zostanie opracowane sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji.Formularz zglaszania uwag Strategia Choceń

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Choceń

wtorek, 08 grudzień 2020

Strategia Rozwoju Gminy Choceń na lata 2020-2030

https://www.chocen.pl/96-strategia-rozwoju-gminy-chocen/6408-strategia-rozwoju-gminy-chocen-na-lata-2020-2030.html
Opracowana została nowa Strategia Rozwoju Gminy Choceń na lata 2020-2030. Dokument został przyję [...]

Opracowana została nowa Strategia Rozwoju Gminy Choceń na lata 2020-2030. Dokument został przyjęty 1 grudnia 2020 r. Uchwałą Rady Gminy Choceń. Strategia jest dokumentem tworzonym dla Gminy Choceń i jej mieszkańców oraz podmiotów działających na jej terenie. Określa ona główne cele i kierunki rozwoju gminy, uwzględniając potrzeby społeczności lokalnej. Ujmuje priorytety i uwarunkowania gminy na przestrzeni kilku lat, w zmieniających się warunkach wewnętrznych i zewnętrznych, przy czynnym uczestnictwie podmiotów publicznych i prywatnych, które są istotnymi uczestnikami jej realizacji. Jest dokumentem, dzięki któremu władze samorządowe będą mogły racjonalnie organizować swoje przyszłe działania. Założenia zawarte w strategii stanowią podstawę do prowadzenia przez władze gminy długookresowej polityki rozwoju społeczno-gospodarczego. Wokół jej ustaleń skupiają się kierunki działań, które zmierzają do zapewnienia jak najlepszych warunków życia mieszkańców oraz tworzenia korzystnych uwarunkowań dla dalszego rozwoju gospodarczego gminy.

Strategia Rozwoju Gminy Choceń
Uchwała Rady Gminy

środa, 07 październik 2020

Zakończenie etapu prac

https://www.chocen.pl/96-strategia-rozwoju-gminy-chocen/6285-zakonczenie-etapu-prac.html
Zakończył się zasadniczy etap prac związanych z opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Choceń na [...]

Zakończył się zasadniczy etap prac związanych z opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Choceń na lata 2020-2030.  Po przeprowadzonych analizach statystycznych i strategicznych, badaniu ankietowym wśród mieszkańców, a także spotkaniach konsultacyjnych, powstał projekt dokumentu.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie opinii oraz ewentualnych sugestii zmian w ramach prezentowanego projektu Strategii Rozwoju Gminy Choceń na lata 2020-2030 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwagi można przesyłać do 16 października 2020 roku. Po zakończeniu procesu i analizie przedstawionych uwag opracowana zostanie ostateczna wersja dokumentu.

Projekt strategii

środa, 13 listopad 2019

Szanowni Państwo ! Gmina Choceń przystąpiła do opracowania nowej Strategii Rozwoju Gminy Choceń na lata 2020-2030.

https://www.chocen.pl/96-strategia-rozwoju-gminy-chocen/5757-szanowni-panstwo.html
W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety. Celem badania j [...] W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety. Celem badania jest poznanie Państwa opinii na temat uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, aktualnych potrzeb oraz przyszłych kierunków rozwoju Gminy Choceń. Ankieta ma charakter anonimowy. Wypełnione ankiety można przesyłać elektronicznie lub dostarczyć do Urzędu Gminy w Choceniu. Ankiety można wypełniać do 31.12.2019 roku.

Dziękujemy za poświęcony czas.

Link do ankiety: https://forms.gle/ZvGAxnwG4h3UedpbA