poniedziałek, 25 marzec 2024

Zapytanie ofertowe

https://www.chocen.pl/inwestycje/efs/uczymy-z-pasja/8349-zapytanie-ofertowe.html
Opis przedmiotu: Transport : 25 osób + 3 opiekunów Dokładne dane: WYJAZDY z Gminy Choce [...]

Bez tytułu f2e7d

Opis przedmiotu:

  • Transport : 25 osób + 3 opiekunów
  • Dokładne dane:

WYJAZDY z Gminy Choceń: 
- Zielona Szkoła w Goreniu- pobyt 2 dniowy, uczniowie starsi - sumie 6 wyjazdów

- Zielona Szkoła w Goreniu- pobyt 1 dniowy, kl. I-III – w sumie 4 wyjazdy

- Planetarium Toruń, uczniowie starsi- w sumie 4 wyjazdy

- Planetarium Toruń, kl. I-III – w sumie 3 wyjazdy

- Ogród Fauny polskiej ZOO Bydgoszcz, kl. I-III – w sumie 3 wyjazdów

- Ogród Fauny polskiej ZOO Bydgoszcz , uczniowie starsi – w sumie 4 wyjazdów

- Młyn wiedzy , kl. I-III – w sumie 3 wyjazdy

- Młyn wiedzy, Toruń, uczniowie starsi – w sumie 4 wyjazdy

- Myślęcinek, kl. I-III – w sumie  6 wyjazdów

- Myslęcinek, uczniowie starsi- w sumie 5 wyjazdów

+ POWRÓT z każdego z miejsc

Termin realizacji: kwiecień 2024- sierpień 2025

Sposób przygotowania oferty:

Zgodnie z formularzem ofertowym.

Kryteria oceny i wyboru ofert:

- 100% cena oferowana brutto za całość zamówienia

Sposób realizacji zamówienia:

Faktura VAT/Rachunek (po każdym wyjeździe)

Forma płatności:

- przelew bankowy po realizacji zamówienia

Termin i miejsce złożenia oferty:

- termin zgłoszenia mija 02.04.2024 r. o godz. 10:00

- zgłoszenie należy wysłać na formularzu, stanowiącym załącznik do pobrania poniżej zapytania ofertowego,

Zgłoszenie może być złożone:

- osobiście w biurze projektu: Urząd Gminy w Choceniu, ul. Sikorskiego 12 87-850 Choceń

- każde zgłoszenie powinno być podpisane własnoręcznie i jeśli to możliwe powinno być opieczętowane.

Warunki wyboru wykonawcy usługi:

- na podstawie zgłoszeń zamawiający wybierze 1 najtańszą ofertę,

- zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej.

Oferta cenowa