środa, 08 maj 2024

Transmisja z I Sesji Rady Gminy Choceń 2024-2029

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/87-transmisja-i-glosowania/8426-transmisja-z-i-sesji-rady-gminy-chocen-2024-2029.html
Materiał video: https://chocen.posiedzenia.pl (Zakładka TRANSMISJA > ARCHIWUM) Imienny raport [...]

Materiał video: https://chocen.posiedzenia.pl (Zakładka TRANSMISJA > ARCHIWUM)

Imienny raport głosowań - pobierz

poniedziałek, 29 kwiecień 2024

Zaproszenie na sesję inauguracyjną

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/86-informacje/8407-zaproszenie-na-sesje-inauguracyjna.html
Uprzejmie informujemy, że Postanowieniem nr 280/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r., w sprawie zwołani [...]

Uprzejmie informujemy, że Postanowieniem nr 280/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r., w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Choceń, działając na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 poz. 609),

Komisarz Wyborczy we Włocławku I zwołuje pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy Choceń

która odbędzie się w dniu 7 maja 2024 r., o godz. 12.00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu

w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz Wójta Gminy Choceń.

Podczas sesji przewidziany jest także wybór przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego Rady.

Transmisja sesji odbędzie się na stronie: https://chocen.posiedzenia.pl/

Postanowienie - pobierz

środa, 20 marzec 2024

Transmisja z LXI sesji Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/87-transmisja-i-glosowania/8342-transmisja-z-lxi-sesji-rady-gminy-chocen.html
Materiał video: https://youtu.be/QA1uJLTcOKQ Imienny raport głosowań - pobierz

Materiał video: https://youtu.be/QA1uJLTcOKQ

Imienny raport głosowań - pobierz

wtorek, 12 marzec 2024

Sesja Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/86-informacje/8324-sesja-rady-gminy-chocen-7.html
Przewodniczący Rady Gminy Choceń zwołał LXI sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2024, która [...]

Przewodniczący Rady Gminy Choceń zwołał LXI sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2024, która odbędzie się w dniu 19 marca 2024 r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu.

Proponowany porządek sesji:

1.     Otwarcie obrad sesji Rady Gminy.

2.     Sprawy organizacyjne

- stwierdzenie prawomocności obrad,

- powołanie sekretarza obrad Sesji Rady Gminy,

- przyjęcie porządku obrad,

- zgłoszenie uwag i poprawek do protokołu.

3.     Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Choceń.

4.     Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choceniu z działalności za rok 2023.

5.     Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

6.     Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń oraz zmiany budżetu gminy na 2024 r.;

2)    zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w 2024 roku;

3)    określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Choceń oraz określenie sezonu kąpielowego w roku 2024;

4)    określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Choceń na 2024 rok;

5)    terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

6)    przystąpienia do realizacji projektu pn. „Uczymy się z pasją!”.

7.     Informacja o wniesionych interpelacjach i zapytaniach.

8.     Oświadczenia i sprawy różne.

9.     Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

wtorek, 20 luty 2024

Transmisja z LX sesji Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/87-transmisja-i-glosowania/8284-transmisja-z-lix-sesji-rady-gminy-chocen-2.html
Materiał video: https://youtu.be/NjCp2EsjhS0 Imienny raport głosowań - pobierz

Materiał video: https://youtu.be/NjCp2EsjhS0

Imienny raport głosowań - pobierz

wtorek, 13 luty 2024

Sesja nadzwyczajna

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/86-informacje/8264-sesja-nadzwyczajna-5.html
Przewodniczący Rady Gminy Józef Dąbrowski na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 [...]

Przewodniczący Rady Gminy Józef Dąbrowski na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, 572, 1463, 1688) zwołał LX sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2024, która odbędzie się w dniu 20 lutego 2024 r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Choceń.

Proponowany porządek sesji:

1.         Otwarcie obrad sesji Rady Gminy.

2.         Sprawy organizacyjne

- stwierdzenie prawomocności obrad,

- powołanie sekretarza obrad Sesji Rady Gminy,

- przyjęcie porządku obrad.

3.         Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)    zmiany budżetu gminy na 2024 r.;

2)    przystąpienia do Stowarzyszenia Bank Żywności w Grudziądzu.

4.         Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

czwartek, 01 luty 2024

Transmisja z LIX sesji Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/87-transmisja-i-glosowania/8246-transmisja-z-lix-sesji-rady-gminy-chocen.html
Materiał video: https://youtu.be/NipKynePrWg Imienny raport głosowań - pobierz

Materiał video: https://youtu.be/NipKynePrWg

Imienny raport głosowań - pobierz

piątek, 26 styczeń 2024

Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/86-informacje/8226-sesja-nadzwyczajna-rady-gminy-chocen-4.html
Przewodniczący Rady Gminy Choceń Józef Dąbrowski na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar [...]

Przewodniczący Rady Gminy Choceń Józef Dąbrowski na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, 572, 1463, 1688) zwołał LIX sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2024, która odbędzie się w dniu 31 stycznia 2024 r. (środa) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Choceń.

Proponowany porządek sesji:

1.         Otwarcie obrad sesji Rady Gminy.

2.         Sprawy organizacyjne

- stwierdzenie prawomocności obrad,

- powołanie sekretarza obrad Sesji Rady Gminy,

- przyjęcie porządku obrad,

- zgłoszenie uwag i poprawek do protokołu.

3.         Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń oraz zmiany budżetu gminy na 2024 r.;

2)    wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących odpady biodegradowalne stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku;

3)    ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 

4.         Informacja o wniesionych interpelacjach i zapytaniach.

5.         Oświadczenia i sprawy różne.

6.         Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

wtorek, 19 grudzień 2023

Transmisja z LVIII sesji Rady Gminy Choceń z dnia 19.12.2023

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/87-transmisja-i-glosowania/8173-transmisja-z-lviii-sesji-rady-gminy-chocen-z-dnia-19-12-2023.html
Materiał wideo: https://youtu.be/FyjcTiTJ1CU Imienny wykaz glosowań - pobierz

Materiał wideo: https://youtu.be/FyjcTiTJ1CU

Imienny wykaz glosowań - pobierz

wtorek, 12 grudzień 2023

Sesja budżetowa

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/86-informacje/8156-sesja-budzetowa-2023.html
Przewodniczący Rady Gminy Choceń Józef Dąbrowski, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 ma [...]

Przewodniczący Rady Gminy Choceń Józef Dąbrowski, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, 572, 1463, 1688), zwołał LVIII sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2024, która odbędzie się w dniu 19 grudnia 2023 r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu.

Proponowany porządek sesji:

1.     Otwarcie obrad sesji Rady Gminy.

2.     Sprawy organizacyjne

- stwierdzenie prawomocności obrad,

- powołanie sekretarza obrad Sesji Rady Gminy,

- przyjęcie porządku obrad,

- zgłoszenie uwag i poprawek do protokołu.

3.     Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

4.     Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)    Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń i uchwalenia budżetu gminy Choceń na rok 2024;

2)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń oraz zmiany budżetu gminy na 2023 r.;

3)    zajęcia stanowiska do propozycji Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych w zakresie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Zapust;

4)    nadania nazwy drogom wewnętrznym w obrębie geodezyjnym Niemojewo w miejscowości Ługowiska;

5)    wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Choceń;

6)    przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Choceń na lata 2024-2029;

7)    ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028;

8)    podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028;

9)    określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

5.     Informacja o wniesionych interpelacjach i zapytaniach.

6.     Oświadczenia i sprawy różne.

7.     Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.