czwartek, 17 grudzień 2015

Zakończyliśmy prace związane z uzyskaniem opinii na temat PGN

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/3251-zakonczylismy-prace-zwiazane-z-uzyskaniem-opinii-na-temat-planu-gospodarki-niskoemisyjnej.html
Prace nad opracowaniem projektu pt.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Choceń” zosta [...]
eu infrastruktura logo ce2a3
Prace nad opracowaniem projektu pt.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Choceń” zostały zakończone. Mieszkańcy mogli wyrazić swoja opinię w dniach od 10 do 16 grudnia 2015 r. Kilka uwag zostało uwzględnionych i dokument zostanie poprawiony zgodnie z sugestiami. Następnie dokument i baza inwentaryzacji przedstawiona zostanie na sesji Rady Gminy w najbliższym możliwym czasie. Każdy z mieszkaniec mógł i miał możliwość zapoznać się z projektem, który był dostępny na stronie Gminy Choceń.

Czytaj więcej...

środa, 16 grudzień 2015

Zapraszamy do wyrażenia opinii na temat Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/3243-zapraszamy-do-wyrazenia-opinii-na-temat-planu-gospodarki-niskoemisyjnej.html
Prace nad opracowaniem projektu pt.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Choceń” zostały [...]

Prace nad opracowaniem projektu pt.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Choceń” zostały zakończone. Każdy z mieszkańców może zapoznać się z projektem, który dostępny jest na stronie Gminy Choceń.

W ramach opracowania dokumentu przeprowadzono bazową inwentaryzację emisji CO2, zużycia energii finalnej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W PGN zawarto także zbiór planowanych inwestycji, których realizacja na terenie Gminy przyczyni się do osiągnięcia założeń gospodarki niskoemisyjnej.

Czytaj więcej...

piątek, 11 grudzień 2015

Plan Gospodarki niskoemisyjnej Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/3242-plan-gospodarki-niskoemisyjnej-gminy-chocen.html
Zakończyliśmy kolejny projekt z dofinansowaniem unijnym tzn. opracowaliśmy plan gospodarki nisk [...]
eu infrastruktura logo ce2a3
Zakończyliśmy kolejny projekt z dofinansowaniem unijnym tzn. opracowaliśmy plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Choceń. Dziękujemy serdecznie wszystkim osobom zaangażowanym w realizację zadania m. in. za wypełnienie ankiet, które znajdowały się na stronie internetowej i w Urzędzie Gminy. Jak również, dziękujemy mieszkańcom za miłe przyjęcie naszych ankieterów, dzięki Państwa życzliwości udało się nam sprawnie przeprowadzić inwentaryzację źródeł niskiej emisji, w efekcie czego stworzyliśmy bazę danych, która jest integralną częścią PGN. W kilku słowach przedstawiam, czym tak naprawdę jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej?

Czytaj więcej...

piątek, 13 listopad 2015

Przebudowa parku

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/3200-przebudowa-parku.html
Zakończono projekt dot. „Rewitalizacji zespołów parkowych oraz remont placu postojowego na tere [...] Zakończono projekt dot. „Rewitalizacji zespołów parkowych oraz remont placu postojowego na terenie Gminy Choceń”. Zadanie realizowano z PO RYBY. Wartość projektu wynosi 520.375,66 zł, natomiast dofinansowanie 85 %. Środki, które otrzymamy są z konkurów ogłaszanych przez Lokalną Grupę Rybacką Dorzecza Zgłowiączki.

Czytaj więcej...

piątek, 13 listopad 2015

Nowe auto i wyposażenie dla OSP Choceń

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/3199-nowe-auto-i-wyposazenie-dla-osp-chocen.html
W 2015 r., zakupiono samochód terenowy i wyposażenie dla OSP Choceń. Zakupiona została łódź m [...] W 2015 r., zakupiono samochód terenowy i wyposażenie dla OSP Choceń. Zakupiona została łódź motorowa wraz z wyposażeniem służącym do oczyszczania jeziora z odpadów stałych i pobierania próbek wody do badań. W ramach zadania z Programu Operacyjnego Ryby zakupiony został także samochód terenowy. Całkowity koszt dofinansowania wynosi: 90.425,60 zł.

Czytaj więcej...

piątek, 13 listopad 2015

Zakończył się projekt rekultywacji składowiska w Niemojewie

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/3197-zakonczyl-sie-projekt-rekultywacji-skladowiska-w-niemojewie.html
Gmina Choceń wspólnie z Urzędem  Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu [...] Gmina Choceń wspólnie z Urzędem  Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz 21 samorządami lokalnymi z terenu województwa przygotowała kompleksowy projekt pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”. Przedsięwzięcie zakładało rekultywację 22 składowisk  odpadów na terenie regionu o łącznej powierzchni 23,7 ha. W ramach Projektu Gmina Choceń przeprowadziła rekultywację gminnego składowiska odpadów w miejscowości Niemojewo o powierzchni 0,67 ha.
piątek, 13 listopad 2015

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/3196-budowa-przydomowych-oczyszczalni-sciekow.html
Możemy pochwalić się kilkoma zakończonymi projektami w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni [...] Możemy pochwalić się kilkoma zakończonymi projektami w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Do końca 2015 r., powstało ich w naszej gminie 261 szt. Kolejne projekty są w przygotowywaniu.

Czytaj więcej...

piątek, 13 listopad 2015

Przebudowa chodników

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/3195-przebudowa-chodnikow.html
Zakończono przebudowę chodników na osiedlu domków jednorodzinnych w Choceniu. Zakres prac to wym [...] Zakończono przebudowę chodników na osiedlu domków jednorodzinnych w Choceniu. Zakres prac to wymiana krawężników oraz nawierzchni na kostkę betonową „polbruk”, jak również zatoka parkingowa i nowe miejsca targowe wzdłuż ul. Królowej Jadwigi. Jest to ponad 3130,00 m2 nowych nawierzchni, a szacunkowa wartość prac wynosi ponad 400 tys. zł. W dużej mierze przebudowa chodników finansowana jest ze środków unijnych.

Czytaj więcej...