Twórcy ludowi - Anna i Jan Wójkiewicz

https://www.chocen.pl/informator/kultura/tworcy-ludowi/3101-tworcy-ludowi-anna-i-jan-wojkiewicz.html
Państwo Anna i Jan Wójkiewicz ze SzczutkowaUrodzeni na Kujawach w Gminie Choceń. Mieszkają od 19 [...] Państwo Anna i Jan Wójkiewicz ze Szczutkowa

Urodzeni na Kujawach w Gminie Choceń. Mieszkają od 1990 roku w Szczutkowie. Są emerytowanymi rolnikami. Oboje związani od młodych lat ze wsią. Pan Jan z zawodu mechanizator rolnictwa od młodych lat działacz społeczny. W latach sześćdziesiątych jako młody mechanizator zaangażowany w odbudowywanie i tworzenie Międzykółkowych baz maszynowych (MBM) w latach późniejszych SKR. Żona Anna z zawodu rolnik od młodych lat działaczka Kół Gospodyń Wiejskich. Poznali się w końcu lat sześćdziesiątych po jednej z imprez organizowanych wspólnie przez MBM i KGW i tak powstało Małżeństwo Społecznikowskie. Pasja Pani Anny to wszelkie robótki związane z szydełkiem, a także wyroby ręczne na drutach. Przeróżne wzory serwetek, poduszek. Skąd czerpie wzory? Z tego, co nas otacza: kwiaty, krzewy, drzewa.  Drugą pasją Pani Anny to ogródek, a w nim kwiaty, ale także, rzadkie odmiany drzewek iglastych. Ma tego na swej hektarowej posiadłości kilkanaście odmian. 

Czytaj więcej...

Twórcy ludowi - Aleksandra i Krzysztof Zawaccy

https://www.chocen.pl/informator/kultura/tworcy-ludowi/3100-tworcy-ludowi-aleksandra-i-krzysztof-zawaccy.html
Państwo Ola i Krzysztof Zawaccy mieszkają w Wichrowicach. To rodzinne gospodarstwo Pani Oli. [...] Państwo Ola i Krzysztof Zawaccy mieszkają w Wichrowicach. To rodzinne gospodarstwo Pani Oli. Mieszkają tam razem z jej  mamą. Pani wraz mężem prowadzą siedemnastohektarowe gospodarstwo rolne. Uprawiają wszystko po trochu: zboże, buraki, pomidory i hodują trzodę chlewną. Do domu państwa Zawackich garną się zwierzęta, gdyż wiedzą, że mogą tam spotkać życzliwe dusze.

Czytaj więcej...

Twórcy ludowi - Zygmunt Pawłowski

https://www.chocen.pl/informator/kultura/tworcy-ludowi/3099-tworcy-ludowi-zygmunt-pawlowski.html
Pan Zygmunt Pawłowski urodził się w 1938 roku w Krukowie. Od najmłodszych lat mieszkał w g [...] Pan Zygmunt Pawłowski urodził się w 1938 roku w Krukowie. Od najmłodszych lat mieszkał w gminie Choceń. Dzieciństwo spędził w Krukowie, a następnie po ukończeniu 25 roku życia przeprowadził się do Siewierska. Pasją Pana Zygmunta jest wyplatanie koszy wiklinowych i wielu innych ciekawych przedmiotów, które robi się właśnie z wikliny. To jednak nie jedyna pasja, którą posiada Pan Zygmunt. Od najmłodszych lat miał marzenie, aby zrobić skrzypce i udało się. Pierwsze skrzypce zrobił w latach 90-tych. Nie tylko potrafi je zrobić ,ale również potrafi na nich grać. Nauczył się tej umiejętności od Pana Czesława Wilińskiego, który niegdyś zamieszkiwał w Choceniu. 

Czytaj więcej...

Osoby zasłużone - Józef Modrzejewski (1909 - 1995)

https://www.chocen.pl/informator/kultura/osoby-zasluzone/3936-osoby-zasluzone-jozef-modrzejewski-1909-1995.html
Józef Modrzejewski ps. „Lis”, „Sęp” (ur. 14 lutego 1909 w Kuźnicach. zm. 1995) – podpu [...] Józef Modrzejewski ps. „Lis”, „Sęp” (ur. 14 lutego 1909 w Kuźnicach. zm. 1995) – podpułkownik Wojska Polskiego, Kawaler Krzyża Virtuti Militari.

Absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu, i w Toruniu. W kampanii wrześniowej był oficerem sztabowym 3 Dywizji Piechoty walczył w Górach Świętokrzyskich i na Lubelszczyźnie, gdzie dostał się do niewoli, z której następnie uciekł. Był organizatorem i dowódcą Obwodu Jasło ZWZ AK oraz dowódcą 5 Pułku Strzelców Podhalańskich AK, I Kierownik Rejonu WiN Krosno, Okręgu WiN Rzeszów (1946) i Kraków, autor książek o AK. Jest patronem II LO i ulicy w Jaśle.

Otrzymał honorowe obywatelstwo Jasła i jego imieniem nazwano ulicę w tym mieście.

Czytaj więcej...

Osoby zasłużone - Józef Bliziński (1827 – 1893)

https://www.chocen.pl/informator/kultura/osoby-zasluzone/3106-osoby-zasluzone-jozef-blizinski-1827-1893.html
"Bohaterów rodzą czasy, każdy prawy syn ojczyzny nosi w sobie iskrę, którą trzeba tylko wykrze [...] "Bohaterów rodzą czasy, każdy prawy syn ojczyzny nosi w sobie iskrę, którą trzeba tylko wykrzesać, bo tam tli bez przerwy" Tak Józef Bliziński pisał w swoim utworze "Dzika różyczka" - jeden ze znamienitszych mieszkańców Chocenia w XIX wieku. Urodził się w 1827 r. w Warszawie. Był synem Augusta Blizińskiego i Marii Ogończyk Zakrzewskiej. Małżeństwo to uznawane było w niektórych kręgach arystokracji za mezalians. Młody Bliziński często bywał na Kujawach, zaglądał z rodzicami do kuzynostwa Ignacego Zakrzewskiego herbu Pomian -właściciela dóbr ziemskich Chocenia i Bodzanówka /1842/, które odziedziczył na mocy testamentu 3 lata później. Został dziedzicem, chociaż nie na długo bo wkrótce tytuł własności przepisał na matkę.Był bystrym obserwatorem życia stąd nic dziwnego, ze jego utwory noszą znamiona szlacheckie.

Czytaj więcej...

Osoby zasłużone - Oskar Kolberg (1814 – 1890)

https://www.chocen.pl/informator/kultura/osoby-zasluzone/3105-osoby-zasluzone-oskar-kolberg-1814-1890.html
Był synem Juliusza, profesora miernictwa i geodezji na Uniwersytecie Warszawskim. W domu rodzinnym [...] Był synem Juliusza, profesora miernictwa i geodezji na Uniwersytecie Warszawskim. W domu rodzinnym stykał się z ważnymi przedstawicielami środowiska kulturalnego Warszawy, m.in. – Mikołajem Chopinem (ojcem Fryderyka Chopina). Kształcił się w Liceum Warszawskim i Akademii Handlowej w Berlinie. Zdobył także wykształcenie muzyczne, m.in. pod kierunkiem Józefa Elsnera. W życiu dorosłym pracował jako prywatny nauczyciel muzyki, księgowy, urzędnik bankowy i dyrekcji Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Publikował hasła z dziedziny muzyki i muzykologii w Encyklopedii Powszechnej. Ale główną dziedziną jego działalności była etnografia, jako pierwszy w polskiej etnografii zebrał i usystematyzował według regionów rodzimą kulturę ludową, w monumentalnym dziele zatytułowanym „Lud”. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce.

Czytaj więcej...

Osoby zasłużone - Antoni Byszewski (1876 – 1963)

https://www.chocen.pl/informator/kultura/osoby-zasluzone/3104-osoby-zasluzone-antoni-byszewski-1876-1963.html
Urodził się w 1876 roku w rodzinie ziemiańskiej. Po ukończeniu studiów agronomicznych w 1901 r. [...] Urodził się w 1876 roku w rodzinie ziemiańskiej. Po ukończeniu studiów agronomicznych w 1901 r. osiadł na Kujawach w swoim majątku rodzinnym i zajął się rolnictwem. W 1906 r. został wykładowcą we Włocławskiej Szkole Handlowej (obecnie Liceum Ziemi Kujawskiej). We własnym majątku w Szczytnie prowadził nowoczesne gospodarstwo rolne opierając się na najnowszych osiągnięciach agronomii i ekonomiki. Z jego inicjatywy w 1922 r. powstała w Czerniewicach Spółdzielnia Handlowo-Rolnicza oraz Kasa Pożyczkowo-Oszczędnościowa. Wkrótce Kasa taka powstała również w Boniewie. Był również organizatorem i współzałożycielem Spółdzielni „Przetwórnia Mięsna – Bekoniarnia” w Czerniewicach. Zorganizował na nowych podstawach i uruchomił w Borzymiu, własnym majątku, mączkarnię spółdzielczą. Po II wojnie światowej był kierownikiem stacji doświadczalnej w Jarantowicach oraz prowadził specjalistyczne kursy dla inspektorów plantacji w cukrowni w Brześciu Kujawskim.

Osoby zasłużone - Leon Stankiewicz (1907 – 1993)

https://www.chocen.pl/informator/kultura/osoby-zasluzone/3103-osoby-zasluzone-leon-stankiewicz-1907-1993.html
Był synem Franciszki i Wincentego Stankiewiczów. Urodził się w Skibicach. Od 1918 r. uczęszcza [...] Był synem Franciszki i Wincentego Stankiewiczów. Urodził się w Skibicach. Od 1918 r. uczęszczał do szkoły w Śmiłowicach, a po trzech latach do Chodcza. Należał do Straży Pożarnej w Śmiłowicach. Wraz z bratem i sąsiadem w 1930 r. zorganizowali Kółko Rolnicze w Skibicach.

Czytaj więcej...