wtorek, 27 luty 2024

Deklaracja dostępności serwisu Urzędu Gminy w Choceniu

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/deklaracja-dostepnosci.html
Urząd Gminy w Choceniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie [...]

Urząd Gminy w Choceniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego prowadzonego przez Gminę Choceń.

Data publikacji strony internetowej: 01.08.2015

Data ostatniej dużej aktualizacji: 27.02.2024.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób niesyszących. Napisy będą dodawane sukcesywnie do starych filmów.

Oświadczenie sporządzono dnia 27.02.2024. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.2

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Na stronie internetowej www.chocen.pl zawarto elementy standardu WCAG – poziom AA, m.in.:

- zmiana rozmiaru czcionki

- wersja kontrastowa

- standard WAI-ARIA dla osób niewidomych (potrzeba specjalistycznego sprzętu by móc przeglądać stronę internetową).

Do końca 2024 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Szymon Bełkowski. Osoba dostępna jest pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Alternatywna forma kontaktu: telefon: 54 284 66 17 lub 665 770 907.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy obywatel ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie adresu strony internetowej o którą chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Choceń, ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Sikorskiego 12 (przód) oraz od parkingu z tyłu budynku. Do obu wejść prowadzą schody. Dla interesantów przeznaczone jest wejście główne, które nie posiada podjazdu dla wózka inwalidzkiego.

Osoba niepełnosprawna może skorzystać z zamontowanego przycisku przywołującego pracownika Urzędu w celu załatwienia sprawy.

Sekretariat znajduje się na półpiętrze po prawej stronie na końcu korytarza od wejścia głównego.

Do pomieszczeń biurowych prowadzą schody, które można pokonać przy pomocy pracowników urzędu. W budynku nie ma windy.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Toalety dla niepełnosprawnych – brak.

Koordynator dostępności – Mariusz Bilęda, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Powrót

Polecane artykuły:


Absolutorium jednogłośnie

Podczas sesji Rady gminy Choceń, która odbyła się w dniu 28 maja 2024 r., przedstawiono Raport o stanie gminy za rok 2023. Następnie podjęto uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi gminy wotum z [...]

Wciąż można wnioskować o rodzinny kapitał opiekuńczy

Rodzice mogą otrzymać  do  12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca. Wystarczy tylko złożyć wniosek. O świadczenie może ubiegać się każda ro [...]