środa, 20 kwiecień 2022

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

https://www.chocen.pl/inwestycje/rfil/7158-rzadowy-fundusz-inwestycji-lokalnych-3.html
Gmina Choceń w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymała ponad 4,7 mln zł na zwal [...]

poprawne dpr tablica rfil bba4b a3493 8ca4c 40911
Gmina Choceń w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymała ponad 4,7 mln zł na zwalczanie skutków, w tym społeczno-gospodarczych przeciwdziałania COVID-19. Otrzymane wsparcie zostało przeznaczone:

 • 1 513.844 zł na realizację zadań inwestycyjnych w latach 2020 – 2021 – zadanie zrealizowane, fundusze rozliczone;
 • 1 570 tys. zł na realizację zadania w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę pitną – zakupiono grunt pod budowę dwóch zbiorników do magazynowania wody, kończą się prace związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej i przetargowej, realizacja zadania planowana jest jeszcze w roku 2022 (wnioskowano 800 tys. zł plus 770 tys. w związku z oszczędnościami na innych zadaniach);
 • 930 tys. zł na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach z zapleczem socjalnym i przyłączami (w ramach wsparcia dla gmin, w których funkcjonowały PGR - 900 tys. zł plus 30 tys. w związku z oszczędnościami na innym zadaniu) – zadanie w trakcie realizacji;
 • 200 tys. zł na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Gminy Choceń – zadanie w trakcie realizacji;
 • 500 tys. zł nagroda w konkursie „Rosnąca Odporność” (szczepienia) – z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie dróg gminnych – zadanie przygotowywane do wykonania.
czwartek, 30 grudzień 2021

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – pierwszy czek zrealizowany

https://www.chocen.pl/inwestycje/rfil/6989-rzadowy-fundusz-inwestycji-lokalnych-pierwszy-czek-zrealizowany.html
Gmina Choceń w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - dofinansowanie przeciwdziała [...]

Gmina Choceń w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - dofinansowanie przeciwdziałania COVID-19, otrzymała m.in. wsparcie na realizację zadań inwestycyjnych w latach 2020 – 2021. Pierwszy otrzymany czek w wysokości 1 513 844 zł został zrealizowany.

Z otrzymanej kwoty, w roku 2020 wykorzystano 739 358,04 zł na następujące zadania inwestycyjne:

 • Modernizacja łazienek w szkole w Śmiłowicach wartość 70 000 zł;
 • Modernizacja dachu na budynku przedszkola w Śmiłowicach 49 200 zł;
 • Zakup samochodu do działu gospodarki wodno – ściekowej 46 156,74 zł;
 • Zakup samochodu na potrzeby utrzymania dróg na terenie Gminy Choceń – 109 999,99 zł;
 • Roboty drogowe i podbudowy 2020 – 452 001,31 zł;
 • Modernizacja dachu na budynku OSP w Szczutkowie – 12 000 zł.

W roku 2021 zrealizowano zadania inwestycyjne na kwotę 774 485,96 zł a wśród nich:

 • Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 80 000 zł;
 • Podbudowy dróg – 334 315,97 zł;
 • Modernizacja łazienek i korytarza w SP Śmiłowice – 88 699,99 zł;
 • Modernizacja elewacji frontowej budynku UG Choceń – 39 500 zł;
 • Zakup i montaż platformy schodowej do transportu osób niepełnosprawnych – 15 500 zł;
 • Roboty bitumiczne – 196 470 zł;
 • Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w postaci obiektów małej architektury w miejscowościach Szczutkowo, Śmiłowice oraz Czerniewice – 20 000 zł.

Dzięki otrzymanym środkom zrealizowaliśmy wymienione inwestycje, które były długo wyczekiwane i odciążyły budżet gminy. Kolejne promesy, jakie Gmina Choceń otrzymała w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - dofinansowanie przeciwdziałania COVID-19, dotyczą zadań przewidzianych do realizacji w roku 2022:

 • zaopatrzenia ludności w wodę pitną (800 tys. zł dofinansowania oraz 770 tys. planowane do przeniesienia w związku z oszczędnościami na zadaniu budowy sali gimnastycznej przy SP w Śmiłowicach);
 • rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Gminy Choceń – 200 tys. zł;
 • budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach z zapleczem socjalnym i przyłączami – w ramach wsparcia dla gmin, w których funkcjonowały PGR – 900 tys. zł oraz 30 tys. zł w związku z oszczędnościami na zadaniu dot. rozbudowy oczyszczalni ścieków.

Ponadto Gmina Choceń otrzymała środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w roku 2022:

 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę - 300 tys. zł;
 • kanalizacji - 900 tys. zł.
czwartek, 19 listopad 2020

Rządowy Fundusz inwestycji Lokalnych

https://www.chocen.pl/inwestycje/rfil/6345-rzadowy-fundusz-inwestycji-lokalnych.html
Gmina Choceń w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  - dofinansowanie przeciwdział [...]

Gmina Choceń w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  - dofinansowanie przeciwdziałania COVID-19, otrzymała 1.513.844,00 zł wparcia.

W roku 2020 fundusz wykorzystano na:

 • Modernizacja łazienek w szkole w Śmiłowicach wartość 70.000 zł
 • Modernizacja dachu na budynku przedszkola w Śmiłowicach 49.200 zł
 • Zakup samochodu do działu gospodarki wodno – ściekowej 46.156,74
 • Zakup samochodu na potrzeby utrzymania dróg na terenie Gminy Choceń – 109.999,99
 • Roboty drogowe i podbudowy 2020 - 436 288,89 zł
 • Modernizacja dachu na budynku OSP w Szczutkowie – 12.000 zł

Do dnia 20 listopada 2020 r., wykorzystano 723.645,62 zł. Do wykonania w roku bieżącym pozostało jeszcze:

 • Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Pozostała do wykorzystania kwota to 790.198,38 zł.

poniedziałek, 19 lipiec 2021

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

https://www.chocen.pl/inwestycje/rfil/6696-rzadowy-fundusz-inwestycji-lokalnych-2.html
Gmina Choceń w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - dofinansowanie przeciwdziała [...]

Gmina Choceń w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - dofinansowanie przeciwdziałania COVID-19, otrzymała następujące wsparcie:

 • 1 513.844 zł na realizację zadań inwestycyjnych w latach 2020 – 2021;
 • 800 tys. zł na realizację zadania w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę pitną;
 • 900 tys. zł na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach z zapleczem socjalnym i przyłączami (w ramach wsparcia dla gmin, w których funkcjonowały PGR);
 • 200 tys. zł na rozbudowę i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Gminy Choceń;
 • 800 tys. zł w związku z oszczędnościami na zadaniu dot. rozbudowy oczyszczalni ścieków wyrażono zgodę na realizację zadania – budowę sali gimnastycznej przy SP im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach.

Z otrzymanej kwoty 1.513.833 zł, w roku 2020 wykorzystano 739.358,04 zł na następujące zadania inwestycyjne:

 • Modernizacja łazienek w szkole w Śmiłowicach wartość 70.000 zł
 • Modernizacja dachu na budynku przedszkola w Śmiłowicach 49.200 zł
 • Zakup samochodu do działu gospodarki wodno – ściekowej 46.156,74
 • Zakup samochodu na potrzeby utrzymania dróg na terenie Gminy Choceń – 109.999,99
 • Roboty drogowe i podbudowy 2020 – 452 001,31 zł
 • Modernizacja dachu na budynku OSP w Szczutkowie – 12.000 zł

W roku 2021 (do dnia 19 lipca) zrealizowano zadania inwestycyjne na kwotę 304.486,83 zł a wśród nich:

 • Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 80.000 zł,
 • Podbudowy dróg – 135.786,84 zł,
 • Modernizacja łazienek i korytarza w SP Śmiłowice – 88.699,99 zł,

Pozostała do wykorzystania w roku 2021 kwota to 469.999,13 zł zostanie wydatkowana na:

 • Podbudowy dróg – 181.335,43 zł,
 • Modernizacja elewacji frontowej budynku UG Choceń – 40.000 zł
 • Zakup i montaż platformy schodowej do transportu osób niepełnosprawnych – 35.000 zł,
 • Roboty bitumiczne – 213.663,69 zł

W latach 2021 – 2022 będziemy realizowali następujące zadania:

 • w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę pitną (800 tys. zł dofinansowania);
 • budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach z zapleczem socjalnym i przyłączami (1 mln 700 tys. zł dofinansowania);
 • rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Gminy Choceń (200 tys. zł dofinansowania).