ENERGA OPERATOR S.A. oddział w Toruniu - planowane wyłączenia prądu!

Gmina Choceń dla odbiorców zamieszkałych w Czerniewicach: zasilanych z linii nN obwód 300 stacji transformatorowej 15/0,4 kV CZERNIEWICE 2 27.06.2019 07:30-14:30
Gmina Choceń, Miasto i Gmina Kowal stacja Czerniewiczki 1, Czerniewice 2, 3, 4 Wylęgarnia 27.06.2019 07:30-08:30
27.06.2019 13:30-14:30