czwartek, 16 listopad 2017

Targowisko

https://www.chocen.pl/inwestycje/prow/targowisko/4442-targowisko.html
Operacja mająca na celu lepsze zintegrowanie głównych producentów z łańcuchem żywnościowym [...] loga prow ue bf58d
Operacja mająca na celu lepsze zintegrowanie głównych producentów z łańcuchem żywnościowym poprzez budowę targowiska w Choceniu współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Przewidywane wyniki operacji: wzrost sprzedaży lokalnych produktów rolno-spożywczych.

W dniu 16.11.2017 r. podpisaliśmy w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, kolejną umowę o dofinansowanie inwestycji pn „Budowa targowiska w Choceniu”. Na realizację tego przedsięwzięcia, gmina otrzyma dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20014-2020, w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowanych. Celem operacji jest lepsze zintegrowanie głównych producentów z łańcuchem żywnościowym poprzez budowę targowiska w Choceniu.

W ramach inwestycji planujemy budowę zadaszonych stoisk przeznaczonych pod sprzedaż głównie produktów rolno-spożywczych. Na terenie targowiska będą również wybudowane pawilony handlowe. Inwestycja uwzględnia wyposażenie targowiska w instalacje odnawialnego źródła energii. Targowisko będzie obiektem całorocznym i ogólnodostępnym. Planowany termin realizacji inwestycji to rok 2018. 

umowy 09 13628