środa, 28 grudzień 2022

ZMIANA CEN OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI OD 23 GRUDNIA

https://www.chocen.pl/dla-interesanta/gospodarka-wodna/7533-zmiana-cen-oplat-za-wode-i-scieki-od-23-grudnia.html
Nastąpiła zmiana cen za wodę i ścieki w dniu 23.12.2022 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Po [...]

Nastąpiła zmiana cen za wodę i ścieki w dniu 23.12.2022 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Choceń na okres 3 lat.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w taryfie za wodę ustalono dwie grupy odbiorców:

1. Gospodarstwa domowe zużywające wodę na cele socjalno-bytowe

​2. Pozostali odbiorcy wody - podmioty zużywające wodę w działalności gospodarczej w zakresie produkcji, handlu, usług, sadownictwa i ogrodnictwa, instytucje i jednostki administracji publicznej oraz woda zużyta na cele wymienione w art. 22 ustawy m.in. przeciwpożarowe itp. Woda dla drugiej grupy będzie nieznacznie droższa, ponieważ opłaty ponoszone z tytułu sprzedaży wody podmiotom wyżej wymienionym też zostały zwiększone.

Zatwierdzona taryfa zakłada duży wzrost cen za wodę i ścieki. Jednakże dzięki uchwale o dopłacie do cen wody i ścieków Rady Gminy Choceń z dnia 29 listopada 2022 r. możliwe jest wprowadzenie niższych cen. Dopłata uchwalona przez radnych wynosi 0,88 zł do 1 m3 wody oraz 2,21 zł do 1 m3 ścieków.

Dzięki temu cena 1 m3 wody wyniesie 2,82 zł brutto dla gospodarstw domowych, dla pozostałych podmiotów cena wody wyniesie 2,88 zł brutto. Cena 1 m3 ścieków będzie wynosić 6,33 zł brutto. Woda podrożeje więc o 0,25 zł, a ścieki o 0,57 zł . Zostaje też wprowadzona nowa opłata abonamentowa w wysokości 3,13 zł brutto. Jest to nowa opłata z której finansowane są koszty rozliczeń oraz m.in. wymiany wodomierzy, które dotychczas pokrywane były z opłaty za wodę. Opłata abonamentowa w wielu sąsiednich gminach obowiązuje już od wielu lat.

W załączeniu decyzja zatwierdzająca taryfy na terenie Gminy Choceń z stawkami przed wprowadzeniem ulg przez Radę Gminy. - pobierz

poniedziałek, 16 październik 2017

Analiza próbek ścieków

https://www.chocen.pl/dla-interesanta/gospodarka-wodna/4378-analiza-probek-sciekow.html
Pobierz dokument Pobierz dokument
wtorek, 28 luty 2017

Ocena obszarowa jakości wody dla Gminy Choceń za 2016 rok

https://www.chocen.pl/dla-interesanta/gospodarka-wodna/3901-ocena-obszarowa-jakosci-wody-dla-gminy-chocen-za-2016-rok.html
Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - pobierz dokument Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - pobierz dokument
piątek, 24 luty 2017

Jakość wody

https://www.chocen.pl/dla-interesanta/gospodarka-wodna/3892-jakosc-wody.html
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Choceń-Śmiłowice [...] Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Choceń-Śmiłowice - pobierz dokument