piątek, 27 maj 2022

Procedura monitorowania efektów projektu

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/projekty-rewitalizacji/granty/7214-procedura-monitorowania-efektow-projektu.html
  Procedura monitorowania efektów projektu realizowanego na podstawie umowy o powierze [...]  
logo PGR b827d

Procedura monitorowania efektów projektu realizowanego na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 2313/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

 Niniejsza procedura została opracowana w związku z przystąpieniem Gminy Choceń do realizacji projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Procedurę mozna pobrać tutaj - pobierz

czwartek, 13 czerwiec 2019

Rewitalizacja – projekt grantowy

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/projekty-rewitalizacji/granty/5650-rewitalizacja-projekt-grantowy.html
Gmina Choceń realizuje projekt pn. Podniesienie aktywności społecznej oraz integracja mieszkań [...]
LOGO rew poprawne 5f48a
Gmina Choceń realizuje projekt pn. Podniesienie aktywności społecznej oraz integracja mieszkańców po byłym PGR w miejscowości Borzymie i Choceń oraz budynków mieszkalnych po byłej cukrowni w miejscowości Choceń. Celem projektu jest wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD oraz rewitalizacja obszarów wiejskich poprzez organizowanie społeczności lokalnej i animacji społecznej.
W ramach projektu zaplanowano działania z udziałem społeczności lokalnej (m.in. pikniki, eventy) jak również inne inicjatywy o charakterze integracyjnym – spotkania, wyjazdy kulturalne. Społeczność lokalna zostanie również zaangażowana w prace porządkowe, renowację podwórka. Działania te spowodują wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD.
W ramach zadań merytorycznych zaplanowano m.in.:
  1. Spotkania w ramach usług samopomocowych połączone z warsztatami terapeutycznymi - prace ogrodnicze renowacja podwórka, zagospodarowanie wspólnej przestrzeni. Wspólna praca przy tworzeniu infrastruktury przestrzeni (budowa ławek, malowanie obiektów, malowanie schodów, budowanie budek lęgowych dla ptaków)
  2. Organizacja spotkań integracyjnych w zrewitalizowanej przestrzeni (pikniki, eventy) dla uczestników projektu – ma na celu nawiązanie relacji społecznych, wspólne spędzanie czasu, wymianę doświadczeń, rozmowy na temat posiadanych umiejętności, rozwijanie punktu napraw sąsiedzkich jak również tematytka dotycząca zasad równouprawnienia i niedyskryminacji. W spotkaniach tych wezmną również udział osoby ze społeczeństwa lokalnego. W celu zapewnienia lepszej integracji i uatrakcyjnienia wydarzenia zaplanowano podczas wydarzenia konkursy z nagrodami.
  3. Organizacja wyjazdów integracyjnych- udział uczestników projektu w wycieczkach poza obszar LSR do teatru, muzeów, czy opery realizujące założenie integracji lokalnej społeczności, kontaktów międzyludzkich i dostępu do szerszej oferty kulturalnej i aktywne spędzanie czasu.
Celem powyższego działania jest organizowanie społeczności lokalnej i animacji społecznej jak również zwiększenie świadomości dbania o wspólną przestrzeń życiową, nauka wzajemnej pomocy, szacunku i odpowiedzialności za wykonana pracę niematerialną.
wtorek, 11 czerwiec 2019

Wyniki rekrutacji

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/projekty-rewitalizacji/granty/5649-wyniki-rekrutacji.html
W związku z zakończoną rekrutacją uczestnikow projektu „Podniesienie aktywności społecz [...]
LOGO rew poprawne 5f48a
W związku z zakończoną rekrutacją uczestnikow projektu „Podniesienie aktywności społecznej oraz integracja mieszkańców terenów po byłym PGR w miejscowości Borzymie i Choceń oraz budynków mieszkalnych po byłej cukrowni w miejscowości Choceń” realizowanego przez Gminę Choceń, ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń zgodnie z konkursem ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania Dorzecza Zgłowiączki w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020. przedstawiamy Państwu wyniki rekrutacji: 

Czytaj więcej...

piątek, 31 maj 2019

Wydłużony nabór do projektu

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/projekty-rewitalizacji/granty/5500-wydluzony-nabor-do-projektu.html
Wydłużamy nabór dla uczestników projektu realizowanych w ramach projektu „Podniesienie aktyw [...]
LOGO rew poprawne 5f48a
Wydłużamy nabór dla uczestników projektu realizowanych w ramach projektu „Podniesienie aktywności społecznej oraz integracja mieszkańców terenów po byłym PGR w miejscowości Borzymie i Choceń oraz budynków mieszkalnych po byłej cukrowni w miejscowości Choceń” realizowanego przez Gminę Choceń, ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń zgodnie z konkursem ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania Dorzecza Zgłowiączki w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020. 

Czytaj więcej...

środa, 01 maj 2019

Projekt grantowy

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/projekty-rewitalizacji/granty/5431-projekt-grantowy.html
plakat rewitalziacja EFS 9e3e7
środa, 01 maj 2019

Rekrutacja uczestników projektu

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/projekty-rewitalizacji/granty/5430-rekrutacja-uczestnikow-projektu.html
Ogłaszamy nabór dla uczestników projektu realizowanych w ramach projektu „Podniesienie aktywn [...]
LOGO rew poprawne 5f48a
Ogłaszamy nabór dla uczestników projektu realizowanych w ramach projektu „Podniesienie aktywności społecznej oraz integracja mieszkańców terenów po byłym PGR w miejscowości Borzymie i Choceń oraz budynków mieszkalnych po byłej cukrowni w miejscowości Choceń” realizowanego przez Gminę Choceń, ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń zgodnie z konkursem ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania Dorzecza Zgłowiączki w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w okresie: od: 01.05.2019 r. do: 31.05..2020 r.

Miejsce realizacji: Urząd Gminy w Choceniu, ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Wartość projektu: 51 895,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 49 300,00 zł

Podstawowym celem projektu jest wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD oraz rewitalizacja obszarów wiejskich poprzez organizowanie społeczności lokalnej i animacji społecznej. W ramach projektu zaplanowano działania z udziałem społeczności lokalnej (m.in. pikniki, eventy) jak również inne inicjatywy o charakterze integracyjnym – spotkania, wyjazdy kulturalne. Społeczność lokalna zostanie również zaangażowana w prace porządkowe, renowację podwórka. Działania te spowodują wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD. Rekrutacja uczestników odbywa się w terminie od 01 maja 2019 r. do 24 maja 2019 r. poprzez złożenie formularza rekrutacyjnego i oświadczenia uczestnika projektu u koordynatora projektu w Urzędzie Gminy w Choceniu, ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń.