http://naszesmieci.mos.gov.pl/
wtorek, 02 kwiecień 2019

Zmiana w segregacji odpadów komunalnych i stawki za gospodarowanie odpadami.

https://www.chocen.pl/dla-interesanta/gospodarka-odpadami/5332-zmiana-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi.html
Poprzednia umowa z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. z Baruchowa o [...] Poprzednia umowa z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. z Baruchowa obowiązywała do 31.03.2019 r. W związku tym w lutym ogłoszono przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Choceń. Zgłosiły się trzy firmy z ofertami. Najlepszą, a zarazem najtańszą ofertę przedstawił dotychczasowy wykonawca usługi z Baruchowa. Niestety kwoty z przetargu znacznie przewyższyły koszty, które ponosiła Gmina Choceń w ostatnich latach. Przez ostatnie dwa lata miesięczny ryczałt dla firmy wynosił 41.600,00 zł, natomiast po przetargu ta kwota wynosi 89.700,00 zł. Warto podkreślić, że pozostałe oferty Zakładu Gospodarki Komunalnej Chodecz Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp z o.o były jeszcze droższe. Wielu z nas zastanawia się czemu śmieci tak podrożały? Składa się na to wiele czynników. Ceny na rynku odpadów komunalnych sukcesywnie od wielu miesięcy rosły, nas natomiast obowiązywała stawka z przetargu z 2017 r. przez co nie dało odczuć się tych podwyżek. Niestety rosnące opłaty środowiskowe, koszty składowania odpadów, koszty paliwa, wynagrodzenia pracowników odbierających odpady, brak odbiorców, kary za mały odzysk odpadów przeznaczonych do recyklingu oraz rosnąca ilość odpadów przyczyniły się do tak znaczącego wzrostu opłaty.

Poniżej wysokość opłaty za odpady według nowych stawek:

Ilość osób w gospodarstwie domowym

Wysokość opłaty odpady segregowane

Wysokość opłaty odpady niesegregowane

Gospodarstwo domowe jednoosobowe

15 zł

30 zł

Gospodarstwo domowe dwuosobowe

30 zł

60 zł

Gospodarstwo domowe trzyosobowe

45 zł

90 zł

Gospodarstwo domowe czteroosobowe

60 zł

120 zł

Gospodarstwo domowe pięcioosobowe

75 zł

150 zł

Gospodarstwo domowe sześcioosobowe

90 zł

180 zł

Gospodarstwo domowe siedmioosobowe i więcej

105 zł

210 złZmiana stawki nie wiąże się z obowiązkiem złożenia nowej deklaracji. Mieszkańcy gminy otrzymają lub już otrzymali zawiadomienia o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiany tak jak dotychczas mogą wynikać ze zmiany ilości osób zamieszkałych lub zmiany właściciela nieruchomości. Wzrośnie także wysokości opłaty dla działek rekreacyjnych, gdzie stawka za odpady segregowane od działki ulegnie zmianie ze 150 zł do 270 zł.

Zmienia się także w sposób nieznaczny segregacja odpadów, a dokładnie od 1 kwietnia 2019 będziemy do worków żółtych oprócz plastików i tworzyw sztucznych wrzucać również metal oraz do worka niebieskiego papier i makulaturę. Oprócz tego otrzymają Państwo tradycyjnie worek zielony na szkło oraz trzy worki brązowe na bioodpady i odpady zielone z ogródków.  
środa, 02 sierpień 2017

Do PSZOK tylko krok

https://www.chocen.pl/dla-interesanta/gospodarka-odpadami/4235-do-pszok-tylko-krok.html
Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji: "Do PSZOK tylko krok" organizowanej w czasie imprez plenero [...] Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji: "Do PSZOK tylko krok" organizowanej w czasie imprez plenerowych w naszym województwie. Działanie to realizowane jest w ramach kampanii edukacyjno – informacyjnej pn.” Do PSZOK tylko krok" finansowanej ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem  kampanii jest doprowadzenie do redukcji ilości wytwarzanych odpadów  komunalnych i zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie co  bezpośrednio wpłynie na jakość życia wszystkich mieszkańców województwa  kujawsko-pomorskiego. Na stanowisku czekać będziemy na dzieci i  dorosłych z konkursami i licznymi nagrodami, strefą edukacyjną –  informacyjną, mini PSZOK, grami komputerowymi, kołem fortuny, planszową  grą terenową oraz memo.

Czytaj więcej...

poniedziałek, 03 lipiec 2017

Dodatkowy odbiór odpadów mokrych (biodegradowalnych) latem

https://www.chocen.pl/dla-interesanta/gospodarka-odpadami/4165-dodatkowy-odbior-odpadow-mokrych-biodegradowalnych-latem.html
Jak co roku w okresie wakacji, w czasie kiedy ilość odpadów mokrych bardzo wzrasta zorganizowany [...] Jak co roku w okresie wakacji, w czasie kiedy ilość odpadów mokrych bardzo wzrasta zorganizowany został dodatkowy odbiór odpadów biodegradowalnych z terenu miejscowości Choceń i Czerniewice.Firma z Baruchowa odbierze odpady mokre w terminie:
- 13 lipca - Choceń i Czerniewice
- 10 sierpnia - Choceń i Czerniewice
Ponadto odpady mokre zostaną odebrane drugi raz zgodnie z harmonogramem. Problem rozkładających się odpadów biodegradowalnych dotyczy głównie Czerniewic i Chocenia ponieważ występuje tam zwarta zabudowa, która wiąże się często z małą powierzchnią działki, co uniemożliwia utworzenie na działce kompostownika. Na pozostałym terenie naszej gminy są to nieliczne przypadki,  gdyż większość osób zadeklarowała posiadanie przydomowego kompostownika.
czwartek, 10 grudzień 2015

Gospodarka odpadami

https://www.chocen.pl/dla-interesanta/gospodarka-odpadami/3233-gospodarka-odpadami.html
Z dniem 1 lipca weszła w życie zmieniona ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Now [...] Z dniem 1 lipca weszła w życie zmieniona ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowelizacja tej ustawy niesie za sobą szereg zmian dotyczących gospodarki odpadami na terenie gminy. Dotychczas właściciel
nieruchomości zawierał umowę z przedsiębiorcą, który w zależności od potrzeb i wcześniejszych ustaleń odbierał od niego śmieci.

Zgodnie z ustawą to gmina staje się właścicielem śmieci powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych. Zmiana istniejącego systemu jest skutkiem dostosowania przepisów krajowych do dyrektyw unijnych oraz uregulowań polityki ekologicznej stosowanej w Unii Europejskiej. Zmiany te mają na celu stopniowe ograniczanie masy odpadów przekazywanych do składowania, a zwiększenie ilości odpadów poddawanych recyklingowi i ponownemu przetwarzaniu.

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej jest zobowiązany wypełnić zgodnie ze stanem faktycznym i złożyć do Urzędu Gminy w Choceniu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której wskaże ile osób zamieszkuje na terenie jego nieruchomości oraz czy będzie segregował odpady.

W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt gminy określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione
szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze oraz ilość osób zameldowanych pod wskazanym adresem.

Wskazanie w deklaracji opcji selektywnej gospodarki odpadami jest o wiele korzystniejsze dla mieszkańca, który zapłaci wtedy mniejszą stawkę za gospodarowanie odpadami.

UWAGA!
Należy jednak pamiętać, że nie wystarczy tylko zadeklarowanie segregacji na papierze, należy przede wszystkim przekazywać je selektywnie z podziałem na: odpady opakowaniowe ze szkła, odpady opakowaniowe z tworzyw
sztucznych (szkła i plastiku), odpady biodegradowalne oraz odpady zmieszane (pozostałe, nie dające się wysegregować). Jeżeli wskażemy segregację odpadów,a nie będziemy tego robić będzie to stanowiło podstawę do naliczenie
większej opłaty jak za „odpady zmieszane”. Postępujmy więc ostrożnie ponieważ przedsiębiorca odbierający odpady może sprawdzać czy są przekazywane zgodnie z tym co wskazaliśmy w deklaracji. Jeżeli będzie inaczej każdy taki przypadek będzie rejestrowany.
czwartek, 14 grudzień 2023

Harmonogram - odpady styczeń 2024

https://www.chocen.pl/dla-interesanta/gospodarka-odpadami/58-harmonogram/8159-harmonogram-odpady-styczen-2024.html
Harmonogram odpady - styczeń 2024 - pobierz tutaj
Harmonogram odpady - styczeń 2024 - pobierz tutaj
Harmonogram odpady styczeń 2024 d6881