wtorek, 07 maj 2019

Informacja Wójta Gminy Choceń z dnia 06 maja 2019 r. w sprawie sporządzenia spisu wyborców

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/wybory-parlamentarne/5399-informacja-wojta-gminy-chocen-z-dnia-06-maja-2019-r-w-sprawie-sporzadzenia-spisu-wyborcow.html
Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz [...] Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Wójt Gminy Choceń informuje, że spis wyborców sporządzony na potrzeby przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019r r. jest udostępniony do wglądu od dnia 06 maja 2019r r. do dnia 20 maja 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Choceniu pok. Nr 7 w godzinach pracy Urzędu. 
Udostępnianie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek zainteresowanego. Na nieprawidłowości w spisie wyborców mogą być wnoszone reklamacje.

Wójt Gminy
Roman Nowakowski
wtorek, 07 maj 2019

POSTANOWIENIE NR 82/2019 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/wybory-parlamentarne/5398-postanowienie-nr-82-2019-komisarza-wyborczego-we-wloclawku-i-z-dnia-6-maja-2019-r-w-sprawie-powolania-obwodowych-komisji-wyborczych-w-wyborach-do-parlamentu-europejskiego-zarzadzonych-na-dzien-26-maja-2019-r.html
PostanowienieObwodowe Komisje Wyborcze Postanowienie
Obwodowe Komisje Wyborcze
piątek, 26 kwiecień 2019

INFORMACJA Komisarza Wyborczego we Włocławku I - Losowania

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/wybory-parlamentarne/5384-informacja-komisarza-wyborczego-we-wloclawku-i-losowania.html
Informacja o losowaniach - pobierz Informacja o losowaniach - pobierz
poniedziałek, 08 kwiecień 2019

UCHWAŁA NR 11/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r.

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/wybory-parlamentarne/5339-uchwala-nr-11-2019-panstwowej-komisji-wyborczej-z-dnia-27-lutego-2019-r.html
Pełna treść uchwały - pobierz Pełna treść uchwały - pobierz
poniedziałek, 08 kwiecień 2019

Zarządzenie Nr 379/2018 Wójta Gminy Choceń z dnia 23 sierpnia 2018r

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/wybory-parlamentarne/5338-zarzadzenie-nr-379-2018-wojta-gminy-chocen-z-dnia-23-sierpnia-2018r.html
w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Choceń miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urz [...] w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Choceń miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych.

Na podstawie art.114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018r,poz.754, poz.1000 oraz poz.1349)

zarządza się, co następuje:
$1

Wyznacza się na obszarze gminy Choceń miejsca przeznaczone na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych:

  1. Słup ogłoszeniowy w Choceniu
  2. Słup ogłoszeniowy w Śmiłowicach
  3. Słup ogłoszeniowy w Czerniewicach
  4. Tablice ogłoszeń znajdujące się we wszystkich sołectwach gminy Choceń
$2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
środa, 13 marzec 2019

Informacja

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/wybory-parlamentarne/5292-informacja.html
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące podania do publicznej wiadomości postanowien [...] Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące podania do publicznej wiadomości postanowienia Prezydenta RP a także informację o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych w wyborach parlamentarnych. - pobierz
środa, 13 marzec 2019

Obwieszczenie o wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 26 maja 2019 r.

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/wybory-parlamentarne/5291-obwieszczenie-o-wyborach-poslow-do-parlamentu-europejskiego-zarzadzonych-na-26-maja-2019-r.html
Obwieszczenie PKWDz.U.2019_365 Obwieszczenie PKW

Dz.U.2019_365