czwartek, 08 październik 2015

O gminie Choceń …

https://www.chocen.pl/informator/charakterystyka.html
Gmina Choceń położona jest na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, w południowej jego [...]

Gmina Choceń położona jest na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, w południowej jego części, w powiecie włocławskim. Została utworzona uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy, z dniem 1 stycznia 1973 roku. Gmina Choceń graniczy z gminami Boniewo, Chodecz, Lubień Kujawski, Kowal, Włocławek, Lubraniec. Siedzibą gminy jest miejscowość Choceń. Powierzchnia gminy wynosi 100 km2, co stanowi 6,79 % powierzchni powiatu i 0,56 % powierzchni województwa. Pod względem ukształtowania terenu gmina należy do terenów płaskich. Przez jej teren przepływają rzeki: Lubieńka, Chodeczka. Jesteśmy bogaci pięcioma malowniczo położonymi jeziorami, które łącznie zajmują powierzchnię ok. 350 ha. Największe z nich, Jezioro Borzymowskie o pow. ponad 260 ha zostało znakomicie przygotowane do aktywnego wypoczynku – gdzie poza kąpieliskiem z ratownikami, nowym pomostem, domkami rekreacyjnymi funkcjonuje także wypożyczalnia sprzętu wodnego. Ponadto większa część terenów wokół jezior została przekształcona na działki rekreacyjno – turystyczne. Gmina ma charakter rolniczy ze znaczną przewagą gruntów ornych (78,2%). Wiodącą funkcją gminy jest rolnictwo – prowadzenie sadów i uprawa warzyw na zaawansowanym poziomie.

            Na chwilę obecną w gminie zamieszkuje ok. 8 tys. osób – najliczniejsze ośrodki to miejscowości – Choceń, Czerniewice i Śmiłowice. Łącznie mamy 28 sołectw. Mieszkańcy gminy są bardzo pracowici i aktywni. Chętnie zrzeszają się i pracują społecznie, stąd liczba stowarzyszeń jakie funkcjonują na terenie gminy.

            Już od wielu lat na terenie gminy sprawnie funkcjonuje kompleksowy system opieki i edukacji dzieci i młodzieży od żłobka do szkoły średniej. Oświata jest jednym z naszych priorytetów. Mamy żłobek, 3 niepubliczne przedszkola, samorząd prowadzi 3 publiczne szkoły podstawowe. Ponadto wspaniałym uzupełnieniem oferty szkolnictwa na terenie gminy są utworzone w Choceniu – niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne (liceum i szkoła zawodowa) prowadzone przez Towarzystwo Edukacji, Kultury i Promocji Gminy Choceń. Nasi uczniowie uzyskują zawody w specjalnościach, w których mogą znaleźć pracę. Różnorodność kierunków i zawodów podyktowana jest lokalnym rynkiem pracodawców, a naszym zamiarem jest rozszerzanie oferty kształcenia w kierunku oświaty dorosłych. Podkreślenia wymaga fakt, iż nauka w przedszkolach i szkołach niepublicznych jest bezpłatna.

            Inwestycja w znakomity obiekt sportowy przy szkołach w Choceniu z widownią na 200 miejsc, oddany do użytku w 2010 r., była strzałem w 10 – wystarczy wspomnieć, że z sali i siłowni korzystają nie tylko uczniowie ale i dorośli mieszkańcy gminy. Dodajmy, że sala funkcjonuje codziennie aż do godz. 22.30. W ostatnim czasie podjęto kolejne wyzwania – organizacji obozów sportowych. Gościliśmy m.in. siatkarzy z Białorusi, koszykarzy z Astorii Bydgoszcz, kadrę wojewódzką tenisistów stołowych czy koszykarzy. Mieszkańcy korzystają także z nowo wybudowanej sali gimnastycznej zlokalizowanej przy szkole w Wilkowicach. W roku 2022 r., planowane jest oddanie do użytku 3 obiektu – sali sportowej przy szkole w Śmiłowicach.

poniedziałek, 05 wrzesień 2022

Ciekawa historia pomnika przy Urzędzie Gminy

https://www.chocen.pl/informator/historia/7368-ciekawa-historia-pomnika-przy-urzedzie-gminy.html
Patrząc na pomnik, który znajduje się przy wejściu do Urzędu Gminy w Choceniu wiele osób zasta [...]

Patrząc na pomnik, który znajduje się przy wejściu do Urzędu Gminy w Choceniu wiele osób zastanawia się jaka historia wiąże się z tym kamieniem. Pytania mnożą się kiedy widzimy datę 11 listopada 1935 r., i nie jest to pomyłka. Dlatego zapraszamy do lektury, wszystko się wyjaśni po przeczytaniu 2 scanów:

  1. 66 str. z książki 90 lat tradycji z dziejów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu, pod redakcją Michała Raczkowskiego.
  2. Strony z gazetki Maciusiowe Wieści – wyd. przez Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Choceniu.
wtorek, 16 sierpień 2022

Historia

https://www.chocen.pl/informator/historia/7338-historia.html
W ramach prac nad ustaleniem herbu gminy Choceń z lutego/kwietnia 2011 r., powstało opracowanie hi [...]

W ramach prac nad ustaleniem herbu gminy Choceń z lutego/kwietnia 2011 r., powstało opracowanie historyczne w wykonaniu Pana Tomasza Wąsika, w którym możemy odnaleźć:

  1. Dzieje i przynależność administracyjną Gminy Choceń.
  2. Dzieje Chocenia.

w załączeniu scan przygotowanego materiału. Miłej lektury.

czwartek, 11 marzec 2021

Historia miejscowości Choceń

https://www.chocen.pl/informator/historia/6484-historia-miejscowosci-chocen.html
Obszar gminy związany jest historycznie z Kujawami, które wyodrębniły się w osobne księstwo w [...]

Obszar gminy związany jest historycznie z Kujawami, które wyodrębniły się w osobne księstwo w 1194 r., początkowo ze stolicą we Włocławku, następnie w Inowrocławiu. W wyniku rozbicia dzielnicowego na przełomie XII/XIII w., ziemie te znalazły się pod panowaniem Władysława Łokietka. Wiek XIII i początek wieku XIV to okres rozwoju regionu, a także okres licznych niepokojów wewnętrznych i zewnętrznych, w dużym stopniu związanych z osiedlonymi w Ziemi Chełmińskiej Krzyżakami. Konflikty z Krzyżakami doprowadziły do wojny polsko-krzyżackiej w latach 1327-1332, w wyniku której doszło do przejściowego opanowania Kujaw przez Krzyżaków, przy jednoczesnym totalnym zniszczeniu całej prowincji. Kujawy powróciły do Korony dopiero w wyniku pokoju. Druga połowa XIV w. była okresem nie tylko likwidacji zniszczeń wojennych lecz i szybkiego rozwoju społeczno- ekonomicznego całego obszaru.

Czytaj więcej...

środa, 08 maj 2019

Gmina Choceń

https://www.chocen.pl/informator/historia/5403-gmina-chocen.html
Podczas I wojny światowej obszar gminy stał się terenem walk niemiecko-rosyjskich. W dniach od 11 [...] Podczas I wojny światowej obszar gminy stał się terenem walk niemiecko-rosyjskich. W dniach od 11 do 13 listopada 1914 r. częściowo na obszarze Gminy Choceń toczyła się tzw. Bitwa Włocławska. Stanowiła ona fragment ofensywy 9. Armii niemieckiej dowodzonej przez gen. kaw. Augusta von Mackensena, która z rejonu Torunia, na zachód od Lubrańca i Jeziora Gopło dążyła do zniszczenia stacjonującego w rejonie Włocławka rosyjskiego V Korpusu Strzelców Syberyjskich (dowódca – gen. piech. Leon Sidorin). W przeddzień rozpoczęcia bitwy prowizoryczną linię obrony od Wichrowic do Chocenia stworzyły oddziały 50. Dywizji Piechoty, której lewe skrzydło w bagnistym i pokrytym jeziorami rejonie Chocenia zabezpieczał pułk kozaków astrachańskich ze Zbiorczej Dywizji Kawalerii gen. Kaznakowa. Około południa dnia 12 listopada w rejonie miejscowości Borzymie doszło do boju spotkaniowego, w którym kawalerzyści z niemieckiej 33. Brygady Kawalerii (9. i 13. pułki dragonów) z 6. Dywizji Kawalerii gen. kaw. Egona hr. von Schmettowa, próbowali szarżować na cofające się kolumny piechoty rosyjskiej należącej do 50. Dywizji Piechoty. Szarża prowadzona w niedogodnym terenie załamała się w ogniu Rosjan. 24 sierpnia 1915 r. terytorium gminy wraz z powiatem włocławskim weszło w skład Generał-Gubernatorstwa Warszawskiego i włocławskiej guberni wojennej. Od 5 listopada 1916 r. gmina znalazła się na obszarze tzw. Królestwa Polskiego w granicach powiatu włocławskiego, powstałego z połączenia powiatu włocławskiego i nieszawskiego. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. funkcja ośrodka gminy powróciła do Chocenia.

Ważnym wydarzeniem dla gminy było postawienie w roku 1935, przed szkołą podstawową głazu jako hołdu dla bohaterów walczących o niepodległość Polski w czasie I wojny światowej. Kiedy w 1939 roku wybuchła II wojna światowa mieszkańcy postanowili kamień ocalić i zakopali go. Przypadek sprawił, że głaz odnaleziono w 1970 roku podczas prac przy doprowadzaniu wody. Obecnie okazały i piękny kamień zyskał sobie zasłużone miejsce w historii całej gminy i środowiska. Napis umieszczony na kamieniu brzmi: „ CZEŚĆ PAMIĘCI POLEGŁYM ZA WOLNOŚĆ OJCZYZNY 11. XI.1935”.

Obok głazu umiejscowiono pomnik poświęcony poległym żołnierzom w czasie bitwy pod Szczytnem 61 pułku piechoty z okresu Wojny Obronnej w 1939 r., to obchody ważnego, choć mało znanego epizodu największej w kampanii wrześniowej bitwy nad Bzurą, który jednak tworzy historię Gminy Choceń.


czwartek, 16 marzec 2017

Osoby zasłużone - Józef Modrzejewski (1909 - 1995)

https://www.chocen.pl/informator/kultura/osoby-zasluzone/3936-osoby-zasluzone-jozef-modrzejewski-1909-1995.html
Józef Modrzejewski ps. „Lis”, „Sęp” (ur. 14 lutego 1909 w Kuźnicach. zm. 1995) – podpu [...] Józef Modrzejewski ps. „Lis”, „Sęp” (ur. 14 lutego 1909 w Kuźnicach. zm. 1995) – podpułkownik Wojska Polskiego, Kawaler Krzyża Virtuti Militari.

Absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu, i w Toruniu. W kampanii wrześniowej był oficerem sztabowym 3 Dywizji Piechoty walczył w Górach Świętokrzyskich i na Lubelszczyźnie, gdzie dostał się do niewoli, z której następnie uciekł. Był organizatorem i dowódcą Obwodu Jasło ZWZ AK oraz dowódcą 5 Pułku Strzelców Podhalańskich AK, I Kierownik Rejonu WiN Krosno, Okręgu WiN Rzeszów (1946) i Kraków, autor książek o AK. Jest patronem II LO i ulicy w Jaśle.

Otrzymał honorowe obywatelstwo Jasła i jego imieniem nazwano ulicę w tym mieście.

Czytaj więcej...

poniedziałek, 06 maj 2019

Miejsce pamięci w Wilkowicach

https://www.chocen.pl/informator/kultura/miejsca-pamieci/5394-miejsce-pamieci-w-wilkowicach.html
Odnowiono miejsce pamięci w Wilkowicach, jest to teren na którym znajdują się tzw. trzy krzyże. [...] Odnowiono miejsce pamięci w Wilkowicach, jest to teren na którym znajdują się tzw. trzy krzyże.

Czytaj więcej...

piątek, 06 październik 2023

Szkoła Językowa w Czerniewicach.

https://www.chocen.pl/informator/ogloszenia/8030-szkola-jezykowa-w-czerniewicach.html
W ofercie kursy języka angielskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych, korepetycje (czyli szkoł [...]

W ofercie kursy języka angielskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych, korepetycje (czyli szkoła na bieżąco), przygotowanie do egzaminów ósmoklasisty i maturalnego, lekcje indywidualne i grupowe. Zajęcia prowadzone przez dyplomowanych i doświadczonych lektorów-nauczycieli.