O gminie Choceń …

https://www.chocen.pl/informator/charakterystyka.html
Gmina Choceń położona jest na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, w południowej jego [...]

Gmina Choceń położona jest na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, w południowej jego części, w powiecie włocławskim. Została utworzona uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy, z dniem 1 stycznia 1973 roku. Gmina Choceń graniczy z gminami Boniewo, Chodecz, Lubień Kujawski, Kowal, Włocławek, Lubraniec. Siedzibą gminy jest miejscowość Choceń. Powierzchnia gminy wynosi 100 km2, co stanowi 6,79 % powierzchni powiatu i 0,56 % powierzchni województwa. Pod względem ukształtowania terenu gmina należy do terenów płaskich. Przez jej teren przepływają rzeki: Lubieńka, Chodeczka. Jesteśmy bogaci pięcioma malowniczo położonymi jeziorami, które łącznie zajmują powierzchnię ok. 350 ha. Największe z nich, Jezioro Borzymowskie o pow. ponad 260 ha zostało znakomicie przygotowane do aktywnego wypoczynku – gdzie poza kąpieliskiem z ratownikami, nowym pomostem, domkami rekreacyjnymi funkcjonuje także wypożyczalnia sprzętu wodnego. Ponadto większa część terenów wokół jezior została przekształcona na działki rekreacyjno – turystyczne. Gmina ma charakter rolniczy ze znaczną przewagą gruntów ornych (78,2%). Wiodącą funkcją gminy jest rolnictwo – prowadzenie sadów i uprawa warzyw na zaawansowanym poziomie.

            Na chwilę obecną w gminie zamieszkuje ok. 8 tys. osób – najliczniejsze ośrodki to miejscowości – Choceń, Czerniewice i Śmiłowice. Łącznie mamy 28 sołectw. Mieszkańcy gminy są bardzo pracowici i aktywni. Chętnie zrzeszają się i pracują społecznie, stąd liczba stowarzyszeń jakie funkcjonują na terenie gminy.

            Już od wielu lat na terenie gminy sprawnie funkcjonuje kompleksowy system opieki i edukacji dzieci i młodzieży od żłobka do szkoły średniej. Oświata jest jednym z naszych priorytetów. Mamy żłobek, 3 niepubliczne przedszkola, samorząd prowadzi 3 publiczne szkoły podstawowe. Ponadto wspaniałym uzupełnieniem oferty szkolnictwa na terenie gminy są utworzone w Choceniu – niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne (liceum i szkoła zawodowa) prowadzone przez Towarzystwo Edukacji, Kultury i Promocji Gminy Choceń. Nasi uczniowie uzyskują zawody w specjalnościach, w których mogą znaleźć pracę. Różnorodność kierunków i zawodów podyktowana jest lokalnym rynkiem pracodawców, a naszym zamiarem jest rozszerzanie oferty kształcenia w kierunku oświaty dorosłych. Podkreślenia wymaga fakt, iż nauka w przedszkolach i szkołach niepublicznych jest bezpłatna.

            Inwestycja w znakomity obiekt sportowy przy szkołach w Choceniu z widownią na 200 miejsc, oddany do użytku w 2010 r., była strzałem w 10 – wystarczy wspomnieć, że z sali i siłowni korzystają nie tylko uczniowie ale i dorośli mieszkańcy gminy. Dodajmy, że sala funkcjonuje codziennie aż do godz. 22.30. W ostatnim czasie podjęto kolejne wyzwania – organizacji obozów sportowych. Gościliśmy m.in. siatkarzy z Białorusi, koszykarzy z Astorii Bydgoszcz, kadrę wojewódzką tenisistów stołowych czy koszykarzy. Mieszkańcy korzystają także z nowo wybudowanej sali gimnastycznej zlokalizowanej przy szkole w Wilkowicach. W roku 2022 r., planowane jest oddanie do użytku 3 obiektu – sali sportowej przy szkole w Śmiłowicach.

Powrót

Polecane artykuły:


Warta honorowa przy Grobie Pańskim to jedna z najważniejszych tradycji strażaków.

W tym roku nasi strażacy pełnili honorową wartę w całkiem nowej odsłonie. Od wielu lat planowaliśmy zakup hełmów paradnych – w tym roku w końcu się udało. Już na początku stycznia rusz [...]

Ogłoszenie naboru do konkursu LGD: 1/2024

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki informuje o możliwośc [...]