Nowa KIA dla Posterunku Policji

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/277-nowa-kia-dla-posterunku-policji.html
Od niedawna Posterunek Policji w Choceniu dysponuje nowym autem. Zgodnie z wcześniejszą obietnic [...] Od niedawna Posterunek Policji w Choceniu dysponuje nowym autem. Zgodnie z wcześniejszą obietnicą samochód osobowy marki KIA został przekazny przez Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku. W powiecie włocławskim samochody takie otrzymały tylko 2 posterunki (Brześć Kujawski i Choceń). Życzymy szerokiej drogi.

Powrót

Polecane artykuły:


Egzekucja zaległości za wodę i ścieki

W ciągu ostatnich tygodni wysłaliśmy kilkadziesiąt zawiadomień o wysokości zaległości w opłatach za wodę i ścieki oraz wezwań do spłaty zadłużenia. Większość osób, które otrzymały [...]

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W Gminie Choceń funkcjonuje w nowym składzie Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Komisja wykonuje zadania statutowe w 7 osobowym składzie. Waldemar Malinowski - Przewodniczą [...]