XXVI Sesja Rady Gminy

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/280-xxvi-sesja-rady-gminy.html
W dniu 24 lutego 2009 roku o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Gimnazjum w Choceniu odbędzie si [...] W dniu 24 lutego 2009 roku o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Gimnazjum w Choceniu odbędzie się XXVI Sesja Rady Gminy w Choceniu.

Proponowany porządek obrad:


W dniu 24 lutego 2009 roku o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Gimnazjum w Choceniu odbędzie się XXVI Sesja Rady Gminy w Choceniu. Zapraszamy.

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad Sesji Rady Gminy.

2.      Sprawy organizacyjne

      - Stwierdzenie quorum.

      - Powołanie sekretarza obrad  Sesji Rady Gminy.

      - Przyjęcie porządku obrad.

      - Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy.

3.      Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

4.      Sprawozdanie z działalności PP Choceń oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Choceń.

5.      Rozpatrzenie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Policji na terenie gminy.

6.      Rozpatrzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Jarantowice.

7.      Rozpatrzenie uchwały w sprawie zakupu gruntów przeznaczonych pod działki budowlane.

8.      Rozpatrzenie uchwały w sprawie współdziałania z powiatem w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 2909C Włocławek – Kruszyn – Choceń.

9.      Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyborów organów sołectwa Wilkowice.

10.  Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyborów organów sołectwa Czerniewice II.

11.  Rozpatrzenie uchwały w sprawie zabezpieczenia w formie weksla in blanco.

12.  Rozpatrzenie uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z odpłatności.

13.  Rozpatrzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za wodę odbieraną ze zbiorowych urządzeń zaopatrzenia w wodę.

14.  Rozpatrzenie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Choceń.

15.  Rozpatrzenie uchwały w sprawie ustalenia stawek maksymalnych stosowanych przy opróżnianiu i wywożeniu nieczystości stałych z pojemników.

16.  Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009.

17.  Rozpatrzenie skarg na Wójta.

18.  Interpelacje radnych.

19.  Wolne wnioski.

20.  Zakończenie Sesji Rady Gminy.

Powrót

Polecane artykuły:


Cymerman zdobywa srebrny medal w Pucharze Świata!

W dniach 13-17.06 w Budapeszcie(Węgry ) rozegrany został Puchar Świata w Kickboxingu, rywalizacja toczyła się na 12 matach i 6 ringach, w zawodach wzięło udział 3280 zawodników z  381 kl [...]

Zakończenie remontu dróg w Niemojewie

Zakończono realizację projektu pn. „Remont dróg gminnych nr 190734C i nr 190751C” w miejscowości Niemojewo. Wykonawcą robót była Firma Inżynieryjno-Drogowa DROGTOM Sp. z o. o. z Włocławk [...]