Pozimowe sprzątanie ...

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/288-pozimowe-sprztanie.html
Wiosna puka do bram. Obnażyła jak na dłoni wszystko co skrzętnie maskowała zima. Nie są to mi [...] Wiosna puka do bram. Obnażyła jak na dłoni wszystko co skrzętnie maskowała zima. Nie są to miłe dla oczu obrazki. W szczególności w przydrożnych rowach, na poboczach dróg, w obejściach gospodarskich pokazało się to, co zostało uznane przez ludzi za zbędne: przeróżne śmieci, odpady, zużyte sprzęty, bezwartościowe przedmioty. Nic więc dziwnego, że taki stan rzeczy nie podoba się. Nie tylko władzom gminy ale i każdemu zdroworozsądkowo myślącemu obywatelowi.

Przystąpiono więc do wczesnowiosennych porządków z wykorzystaniem sprzętu znajdującego się w posiadaniu Zakładu Usług Komunalnych w Choceniu i pracowników skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy do prac społecznie użytecznych. Na pierwszy rzut wzięto się za zbiórkę i wywóz śmieci z poboczy i rowów najczęściej uczęszczanych utwardzonych dróg gminnych. A jest naprawdę co sprzątać, gdyż tzw. ,,śmieciarze” pozostawili po sobie bogaty i różnoraki plon. Swoją niechlubną cegiełkę dołożyli zapewne nań mieszkańcy nie posiadający pojemników na odpady, o czym świadczą porzucane ,,ładunki śmieciowe”.
          A wystarczy zamówić estetyczny pojemnik w UG bądź u podmiotu świadczącego usługi wywozowe, zawrzeć umowę na odbiór i zbędne odpady gromadzić w pojemniku, a nie podrzucać ,,kukułczego jaja” do rowów, czy tworzyć dzikie wysypiska śmieci. Świadczy to o braku poczucia estetyki, wręcz bezmyślności, bo walory przyrodnicze środowiska są pogarszane. Należy żywić przekonanie, że w ślady Urzędu Gminy pójdą pozostali zarządcy dróg przebiegających przez teren gminy Choceń jak i mieszkańcy na terenie swoich posesji i nieruchomości. W najbliższym czasie gminna komisja przeprowadzi kontrolę sposobu pozbywania się odpadów w gospodarstwach rolnych i domowych, których właściciele nie mają zawartych umów na wywóz śmieci.
          Pomyślano również o poprawie stanu dróg. Rozpoczęto doraźne naprawy masą asfaltową największych ubytków. Na drogi gruntowe i żużlowe zwieziono ponad 450 t żużla i skruszonego gruzu. Akcja ta jest w toku. Do przywiezienia pozostało jeszcze około 200 t.
Profilowanie dróg gruntowych rozpoczęła równiarka. Ostatnio niekorzystne warunki atmosferyczne opóźniły jednak prace i nie dawały oczekiwanego efektu. Poprawa pogody i osuszenie pozwolą zapewne na odrobienie zaległości w najbliższych dniach. Można jeszcze zgłaszać zapotrzebowanie na tego typu roboty, jeżeli dotychczas tego nie uczyniono.

Powrót

Polecane artykuły:


WODA ZDATNA DO PICIA

Szanowni mieszkańcy. Odwołujemy wczorajszy zakaz spożywania wody z sieci wodociągowej. Po przeprowadzeniu badań woda jest zdatna do spożycia. [...]

Ogólnopolska Karta Seniorów dla naszych mieszkańców

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych seniorów przystępujemy do programu „Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora - edycja Gmina Choceń”. Osoby, które ukończyły 60 rok życia [...]