Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/291-jednorazowa-zapomoga-z-tyt-urodzenia-dziecka.html
Nowe zasady przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz dodatku do zasi [...] Nowe zasady przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka.
Od 1 listopada 2009 r., przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu .Powyższy warunek nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka i osób, które wystąpiły do sądu o przysposobienie dziecka. Wymóg ten nie dotyczy także osób, które złożą wnioski o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przed 1 listopada 2009 r.

Szczegółowe informacje  pod nr tel. 054 -284-66-17 wew. 19 oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Choceniu pok. 6- Pani Mikrut Danuta

Powrót

Polecane artykuły:


Wyniki egzaminów 8 klas w roku szkolnym 2023/2024

Przedmiot SP im. Janusza Korczaka w Choceniu SP im. Ziemi Kujawskiej w Wilkowicach SP im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach Gmina Powiat Woj. Kraj jęz [...]

Solistki chóru Mi Alegria na Święcie Powiatu Włocławskiego

Solistki chóru Mi Alegria wystąpiły na Święcie Powiatu Włocławskiego w dniu 6 lipca 2024 r. w Kruszynie. Oczarowały publiczność piosenkami znanych i lubianych artystów muzyki rozrywkowej. & [...]