Umowa na roboty w Ząbinie podpisana.

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/2996-umowa-na-roboty-w-zbinie-podpisana.html
Rozstrzygnięcie przetargu pozwoliło wyłonić wykonawcę przebudowy przepustu w ciągu drogi gminn [...]

Rozstrzygnięcie przetargu pozwoliło wyłonić wykonawcę przebudowy przepustu w ciągu drogi gminnej nr 190726 C relacji Choceń – Janowo  na odcinku od km 0+000 do km  0+050 oraz przebudowy drogi gminnej nr 190728C relacji Janowo – Ząbin na odcinku od km 0+000 do km 0+500 wraz z przepustem. W dniu 24 lipca 2015 r. podpisana została umowa z Włocławskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o. o. z Nowej Wsi.  

Przedsiębiorstwo wykona całą inwestycję za kwotę 184.400,79 zł brutto. Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej Janowo – Ząbin, polegającą na wykonaniu podbudowy z uwzględnieniem naprawy szkód wyrządzonych przez ulewne deszcze na istniejących obiektach przepustowych i elementach odwodnieniowych. Na odcinku Choceń – Janowo zaprojektowano naprawę istniejącego przepustu oraz wykonanie chodnika o długości 50 mb o powierzchni 75 m² na ul. Parkowej oraz wstawienie obustronne poręczy sprężystych na przepuście i wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej o powierzchni 200 m². Inwestycja jest współfinansowana ze środków budżetu państwa. Planowany termin zakończenia zadania to październik 2015.

Powrót

Polecane artykuły:


Wycieczka do Warszawy

Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Choceń i Szkoła Podstawowa im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach zaprasza społeczność naszej gminy do udziału w wycieczce do Warszawy w 80 - rocznicę wybuchu powst [...]

Solistki chóru Mi Alegria na Święcie Powiatu Włocławskiego

Solistki chóru Mi Alegria wystąpiły na Święcie Powiatu Włocławskiego w dniu 6 lipca 2024 r. w Kruszynie. Oczarowały publiczność piosenkami znanych i lubianych artystów muzyki rozrywkowej. & [...]