Nasza delegacja w Chodczu

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3030-nasza-delegacja-w-chodczu.html
W ostatnią sobotę w Chodczu odbyły się parafialno – gminno – powiatowe dożynki. Na [...]
W ostatnią sobotę w Chodczu odbyły się parafialno – gminno – powiatowe dożynki. Na imprezie nie zabrakło przedstawicieli naszej gminy, która reprezentowana była przez delegację wieńca dożynkowego. W skład delegacji gminnej weszli radna Joanna Podlaska, sołtys Śmiłowice Pustki – Edwina Świątecka, Przewodniczący Rady Gminy Choceń – Józef Pawłowski oraz radny Tadeusz Ruciński. Gminę Choceń reprezentował Wójt Gminy – Roman Nowakowski. Nie zabrakło także naszych twórców ludowych. 
 

Powrót

Polecane artykuły:


Ustalono terminarz wyborów sołtysów i rad sołeckich

Rada Gminy zarządziła wybory sołtysów i rad sołeckich podczas ostatniej sesji. Sołtysi i rada sołecka będą pełnili swoje funkcje do czasu objęcia funkcji przez nowo wybranego sołtysa i rad [...]

Druga sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Michał Bagiński, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609) zwołał II sesję Rady Gminy Choceń kadenc [...]