Kolejne medale dla zasłużonych

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3033-kolejne-medale-dla-zasuonych.html
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznał kolejnym dziesięciu rolnikom z naszej gminy odznakę hon [...] Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznał kolejnym dziesięciu rolnikom z naszej gminy odznakę honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”. Wcześniej przyznano 13 medali. Wszystkie wyróżnienia zostaną wręczone podczas najbliższych dożynek gminno – parafialnych w dniu 6 września 2015 r., w Śmiłowicach.  Odznaczenia otrzymają:
 • Jacek Glonek zam. Borzymowice. Prowadzi wysoko wyspecjalizowane gospodarstwo ogrodnicze o pow. ok. 35 ha. Produkuje m.in. jabłka, czereśnie, borówkę i wiele innych produktów, które trafiają do marketów na terenie całego kraju, ale również za granicę. Pan Glonek prowadzi gospodarstwo wraz z żoną.
 • Andrzej Rydecki zam. Wola Nakonowska. Specjalizuje się w produkcji roślinnej, uprawia rzepak, pszenicę, kukurydzę i buraki cukrowe. Jest właścicielem gospodarstwa o pow. ok. 30 ha. Jest beneficjentem wielu środków unijnych.
 • Mirosław Łojewski zam. Niemojewo. Stosuje w swoim gospodarstwie nowoczesne formy i techniki uprawy i mimo niewielkiej powierzchni potrafi osiągać wysokie wyniki produkcyjne. Jest bardzo aktywny społecznie.
 • Paweł Feliniak, zam. Niemojewo. Wspólnie z żoną prowadzą gospodarstwo rolne o pow. ok. 25 ha o profilu ogólnorolnym z dużym udziałem hodowli. Uzyskuje wysokie plony stosując nowoczesne formy uprawy.
 • Marek Okulski zam. Ługowiska. Wspólnie z żoną prowadzą ogólnorolne gospodarstwo o pow. ok. 25 ha. Uzyskują bardzo dobre wyniki produkcyjne. Uzyskiwane plony cechują się wysoką jakością.
 • Jerzy Marczewski zam. Czerniewice. Prowadzi gospodarstw rolne o pow. 24 ha. Profil gospodarstwa jest ogólnorolny. Uzyskuje wysokie wyniki w produkcji roślinnej.
 • Tomasz Woźnicki zam. Olganowo. Specjalizuje się w produkcji warzywniczej. Płody rolne, które uzyskuje trafiają na lokalny rynek do sieci marketów. Gospodarstwo o areale ok. 26 ha, natomiast efektowność produkcji zasługuje na wyróżnienie. Uzyskiwane plony od strony produkcji jak również jakości pozwalają uzyskiwać wymierną korzyść finansową.
 • Benedykt Chmielewski zam. Śmiłowice Pustki. Prowadzi w m. Śmiłowice specjalistyczne gospodarstwo o pow. 33 ha. Specjalizuje się w produkcji gównie rabarbaru. Od lat jego produkty trafiają na wiele rynków w kraju. Jest prekursorem uprawy rabarbaru w tej okolicy.
 • Jan Kinasiewicz zam. Olganowo. Prowadzi razem z żoną gospodarstwo ogólnorolne osiągając wysokie plony. W gospodarstwie wykorzystywane są nowoczesne technologie agrotechniczne i mechaniczne. Mimo niewielkiego areału ok. 22 ha gospodarstwo przynosi wymierne dochody. Pan Kinasiewicz jest aktywnym społecznikiem.
 • Halina Stanisława Radziejewska. Przez całe życie zawodowe związana była z sektorem bakowym i rolnym. Od 2007 roku zajmuje stanowisko Prezesa Zarządu w Banku Spółdzielczym w Kowalu. Kierując bankiem wprowadziła wiele nowych produktów bankowych wspierających rolników i małych przedsiębiorców. Współpracując z samorządem promuje każdą lokalną inicjatywę gospodarczą. W ciągu ostatnich trzech lat z wypracowanego przez Bank zysku przeznaczyła kwotę ponad 130.000 zł na wsparcie finansowe działalności społeczno – kulturalnej lokalnych organizacji.


Wcześniej medale zostały przyznane dla:
 • Roman Andrzej Biliński zam. Wola Nakonowska. Prowadzi gospodarstwo rolne razem z synem o łącznej powierzchni 110ha. Uprawia głównie zboża, rzepak i buraki cukrowe, ale również prowadzi hodowlę. Uzyskuje bardzo wysoką wydajność, stosując nowoczesną technologię uprawy. Jest aktywnym działaczem społecznym i radnym. Jest bardzo aktywny w pozyskiwaniu środków unijnych.
 • Ryszard Binkowski zam. Śmiłowice. Jego gospodarstwo rolne liczy ponad 23 ha. Od lat prowadzi wzorowe gospodarstwo wielokierunkowe, w którym dominuje produkcja sadownicza.
 • Honorata Chmielewska-Polewska zam. Czerniewice. Jej gospodarstwo liczy 13 ha. Gospodarstwo jest niewielkie, a głównymi produktami są rabarbar i natka pietruszki. Produkty są dostarczane do marketów w kraju.
 • Krystyna Delewska zam. Czerniewice. Od kilkudziesięciu lat pani Krystyna Delewska jest związana ze spółdzielnią wiejską. Przez wiele lat była wiceprezesem, a obecnie jest Prezesem Spółki Handlowo – Rolniczej w Czerniewicach. Aktywnie wspiera osobiście i jako Spółdzielnia działalność społeczną.
 • Wojciech Garlicki zam. Krukowo. Prowadzi gospodarstwo rolne o pow. 47 ha o specjalizacji sadowniczo – warzywniczej. Stosuje najnowocześniejsze osiągnięcia techniczne i agrotechniczne. Gospodarstwo jest zrzeszone w grupie producenckiej, uczestniczy w programie „owoce w szkole”. Posiada nowoczesną bazę chłodniczą, przechowalniczą i linie produkcyjne konfekcjonujące towary. Swoje towary sprzedaje w całej Europie uzyskując dobre wyniki ekonomiczne. Z sukcesem korzysta ze środków unijnych.
 • Krzysztof Hoffman zam. Czerniewice. Jego gospodarstwo rolne jest wielokierunkowe i liczy ponad 8 ha. Jest to jedno z mniejszych gospodarstw w gminie, jednak o bardzo wysokiej efektywności ekonomiczniej.
 • Zbigniew Krosnowski zam. Śmiłowice. Prowadzi gospodarstwo o pow. 33 ha. Prowadzi wzorowo gospodarstwo wielokierunkowe, w którym dominuje produkcja warzywnicza. Uzyskuje bardzo dobre wyniki ekonomiczne. Wygrywa przetargi na całoroczne dostawy warzyw i owoców. Gospodarstwo jest doskonale zorganizowane, a produkcja jest na najwyższym poziomie agrotechnicznym. Działa na rzecz społeczności lokalnej.
 • Wojciech Kurant zam. Ząbin. Jego gospodarstwo rolne liczy 47 ha. Prowadzi wzorowe gospodarstwo wielokierunkowe. Uprawia stosując najnowsze technologie głównie zboża, buraki cukrowe i rzepak. Gospodarstwo jest w całości zmodernizowane ze znacznym udziałem w zakupach środków unijnych. Aktywnie działa społecznie w Banku Spółdzielczym.
 • Wiesław Latecki zam. Wilkowice. Jego gospodarstwo rolne liczy ponad 34 ha. Pan Latecki to działacz społeczny i samorządowy. Aktywnie uczestniczy w życiu gminy, chętnie wspomaga działania organizacji społecznych.
 • Ireneusz Makowski zam. Siewiersk. Jego gospodarstwo rolne liczy 45 ha. Specjalizuje się w uprawie zbóż, buraków cukrowych, rzepaku i grochu, z których osiąga wysokie plony. Pan Makowski korzysta ze środków unijnych.
 • Dariusz Napora zam. Borzymie. Prowadzi gospodarstwo rolne o pow. 32 ha. Od lat prowadzi wzorowe gospodarstwo, w którym uprawia głównie zboża, buraki cukrowe i rzepak. Bardzo aktywny w pracy społecznej, pełni funkcję sołtysa, jest wiceprezesem spółki wodnej, działa w lokalnych związkach sportowych.
 • Zygmunt Piwowarek zam. Borzymowice. Wspólnie z synem prowadzą wysokowydajną produkcję warzywniczą na prawie 50 ha. Znakomite plony trafiają na rynki wielkich miast. Gospodarstwo korzysta ze środków unijnych i stanowi przykład nowoczesnego gospodarowania.
 • Roman Zasada zam. Grabówka. Jego gospodarstwo rolne liczy ponad 93 ha. Od lat prowadzi wzorowe gospodarstw, w którym dominuje produkcja trzody chlewnej. Jednorazowa obsada to kilka tysięcy sztuk. Gospodarstwo uzyskuje znakomite wyniki.


Wymienione wyżej osoby w pełni zasługują na przyznanie odznaczenia, gdyż wzorowo prowadzą swoje gospodarstwa. Pracują na najnowocześniejszym sprzęcie rolniczym i stosują najnowsze osiągnięcia nauki rolniczej, stanowiąc tym samym wzór do naśladowania. Zasłużonym gratulujemy i życzymy samych sukcesów.

Powrót

Polecane artykuły:


Borzymie tereny rekreacyjne

Boisko sportowe, plac zabaw itd. zlokalizowane jest na terenie placu przed tzw. pałacem Teren jest Spółdzielni Mieszkaniowej Jarantowice. Zgodnie z podpisaną umową to gmina zarządza tym terenem [...]

Dron nad szkołą w Wilkowicach

Na zdjęciach z drona Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej w Wilkowicach i jej otoczenie. Obecnie trwają prace przy rozbudowie budynku szkoły o pomieszczenia stołówki. Wykonanie zadania do stan [...]