Wyniki referendum

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3039-wyniki-referendum.html
Frekwencja w referendum na terenie naszej gminy wyniosła 5,33 proc. Referendum przebiegało spokojn [...]

Frekwencja w referendum na terenie naszej gminy wyniosła 5,33 proc. Referendum przebiegało spokojnie i bez zakłóceń.
Najmniejsza frekwencja była w Śmiłowicach (2,88), największą frekwencję odnotowano w DPS Wilkwiczki (47,27). Frekwencja w poszczególnych obwodach przedstawia się następująco:

Numer obwodu głosowania

Siedziba

Liczba uprawnionych do udziału w referendum

Liczba wydanych kart do głosowania

Frekwencja

1

Gimnazjum

1461

84

5,75

2

Gimnazjum

946

37

3,91

3

Śmiłowice

867

25

2,88

4

Czerniewice

1173

84

7,16

5

Lutobórz

417

21

5,04

6

Szczytno

417

15

3,6

7

Wichrowice

448

28

6,25

8

Wilkowice

807

31

3,84

9

DPS Wilkowiczki

55

26

47,27

RAZEM

6591

351

5,33

 

Wyniki przedstawiają się następująco:

Numer obwodu głosowania

Siedziba

Głosów ważnych na pytanie 1

Głosów ważnych na pytanie 2

Głosów ważnych na pytanie 3

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

1

Gimnazjum

63

21

12

72

78

6

2

Gimnazjum

31

4

3

33

31

5

3

Śmiłowice

19

5

10

14

20

2

4

Czerniewice

56

25

12

68

71

9

5

Lutobórz

17

4

0

19

15

4

6

Szczytno

10

4

4

9

8

5

7

Wichrowice

21

5

4

23

27

0

8

Wilkowice

23

7

7

23

28

2

9

DPS Wilkowiczki

14

10

15

8

15

9

RAZEM

254

85

67

269

293

42

                 

 

Władze gminy dziękują za pracę pracownikom dziewięciu obwodowych komisji wyborczych.

Powrót

Polecane artykuły:


Podziękowania za zaangażowanie w ochronę życia i mienia

W dniu 28 maja br., Wójt gminy Roman Nowakowski, Przewodniczący Rady Gminy Michał Bagiński oraz Komendant Komisariatu Policji w Kowalu Monika Sroka, w obecności radnych i sołtysów podziękowali [...]

Naprawiamy szkody po ulewnych deszczach

W ostatnią sobotę ulewne deszcze spowodowały szkody także w infrastrukturze gminnej. Niestety pobocza z uwagi na płynącą wodę zostały wymyte, a przepusty podmyte. Prowadzimy dziś prace poleg [...]