XXVIII Sesja Rady Gminy w Choceniu

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/304-xxviii-sesja-rady-gminy-w-choceniu.html
Informujemy, że dnia 28 kwietnia 2009 roku o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej Gimnazjum w Choce [...]

Informujemy, że dnia 28 kwietnia 2009 roku o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej Gimnazjum w Choceniu odbędzie się XXVIII Sesja Rady Gminy w Choceniu.   

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie obrad Sesji Rady Gminy.
 • Sprawy organizacyjne

     
      - Stwierdzenie quorum.

      - Powołanie sekretarza obrad  Sesji Rady Gminy.

      - Przyjęcie porządku obrad.

      - Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy.

 

 • Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 • Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za rok 2008.
 • Opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy i wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
 • Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu.
 • Opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej.
 • Dyskusja.
 • Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
 • Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku 2009.
 • Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2009 rok.  
 • Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choceniu za rok 2008.
 • Rozpatrzenie uchwały w sprawie ustalenia stawek maksymalnych stosowanych przy opróżnianiu i wywożeniu nieczystości stałych z pojemników.
 • Rozpatrzenie uchwały w sprawie zakupu gruntów.
 • Rozpatrzenie uchwały w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 • Rozpatrzenie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
 • Rozpatrzenie uchwały w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą: Międzygminne
 • Przedsiębiorstwo Rekultywacji Składowisk Gminnych „Rekultywacja” sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku.
 • Interpelacje radnych.
 • Wolne wnioski.
 • Zakończenie Sesji Rady Gminy.

 

Powrót

Polecane artykuły:


Plaża Choceń widziana z drona.

Ostatnie badania jakości wody potwierdzają, że woda jest przydatna do kąpieli. Zdjęcia Szymon Bełkowski. [...]

Informacja o złożonych wnioskach w programie Czyste Powietrze

Zgodnie z §2 ust. 1 pkt 19 i 20 aneksu do porozumienia w sprawie realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, Gmina Choceń informuje o liczbie złożonych oraz zrealizowanych wniosków dotyc [...]