Informacja dotycząca suszy 2015

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3055-informacja-dotyczaca-suszy-2015.html
Urząd Gminy informuje, że zakończono prace związane z szacowaniem strat suszowych. W przypadku n [...]

Urząd Gminy informuje, że zakończono prace związane z szacowaniem strat suszowych. W przypadku nowych okoliczności jest możliwość sporządzenia dodatkowego protokołu. W protokołach uwzględniono wszystkie uprawy w gospodarstwach na których wystąpiły straty. Protokoły przekazano do Wojewody. Od 24.09.2015r. będą wydawane kopie protokołów dla wszystkich właścicieli gospodarstw w celu złożenia ich w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Włocławku przy ulicy Ogniowej. 

 
Druki wniosków dostępne będą w Urzędzie Gminy pok. nr 1 (p. Sikorski) lub na stronie internetowej Agencji www.arimr.gov.pl, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy www.chocen.pl.

Na podstawie złożonych wniosków Agencja wypłaci:
- po 200 zł do 1 ha jeżeli rolnik nie ubezpieczył co najmniej 50 % powierzchni upraw rolnych.
- po 800 zł do 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew i krzewów owocowych, na której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, a rolnik posiada co najmniej 50 % powierzchni upraw rolnych ubezpieczonych (konieczne załączenie umowy ubezpieczenia).
- po 400 zł do 1 ha powierzchni upraw rolnych innych niż wskazane wyżej, na której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, a rolnik posiada co najmniej 50 % powierzchni upraw rolnych ubezpieczonych (konieczne załączenie umowy ubezpieczenia).

Wnioski do Agencji do 30 września. Taką informację mamy na dziś. W przypadku zmiany terminu będziemy informować.

Wniosek Susza 2015
Informacja o otrzymanej pomocy DeMinimis

Powrót

Polecane artykuły:


Potrzebni opiekunowie – gospodarze gminnych terenów rekreacyjnych.

Odwieczny problem – dewastacja, śmieci, itd. Parki, urządzenia rekreacyjne, place zabaw, siłownie, boiska to nasze wspólne dobra wybudowane za naprawdę duże pieniądze – nasze wspólne pieni [...]

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W Gminie Choceń funkcjonuje w nowym składzie Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Komisja wykonuje zadania statutowe w 7 osobowym składzie. Waldemar Malinowski - Przewodniczą [...]