Oklaski dla najmłodszych

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3056-oklaski-dla-najmlodszych.html
Zespół Ziemia Kujawska występujący przy Choceńskim Centrum Kultury – Bibliotece prezentuje si [...]

 Zespół Ziemia Kujawska występujący przy Choceńskim Centrum Kultury – Bibliotece prezentuje się coraz szerszej publiczności. W dniu 23 września br., występ zachwycił uczestników konferencji organizowanej w Choceniu przez ARiMR. Zespół działa już ponad rok i coraz częściej uczestniczy w licznych przeglądach. W zespole wytrwale tańczą i śpiewają uczniowie szkół podstawowych, a najmłodsze dzieci są przedszkolakami. Zespół działa pod kierunkiem Pani Julii Skowrońskiej.   

Powrót

Polecane artykuły:


Weryfikacja terenowa drogi w Skibicach

W dniu 4 lipca 2024 r., pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu dokonali weryfikacji terenowej wniosku o dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Weryfikacja dotyczy 985 mb d [...]

Egzekucja zaległości za wodę i ścieki

W ciągu ostatnich tygodni wysłaliśmy kilkadziesiąt zawiadomień o wysokości zaległości w opłatach za wodę i ścieki oraz wezwań do spłaty zadłużenia. Większość osób, które otrzymały [...]