Wrześniowe sesje Rady Gminy

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3063-wrzesniowe-sesje-rady-gminy.html
Podczas dwóch sesji Rady Gminy, które odbyły się we wrześniu podejmowano wiele istotnych spraw [...]

Podczas dwóch sesji Rady Gminy, które odbyły się we wrześniu podejmowano wiele istotnych spraw dla naszego samorządu. 

1. Bardzo istotną kwestią były przyjęte uchwały dotyczące ubiegania się o dofinansowanie gminy Choceń w ramach wieloletniego programu pod nazwą pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020".  Po przyjęciu od Gminy Lubień Kujawski zadania własnego z zakresu infrastruktury drogowej (odcinek od Wiktorowa do granicy gminy Choceń), wyrażono zgodę na zawarcie umowy współpracy z samorządem Lubień Kujawski. Nasza gmina przekazała dla gminy Lubień Kujawski inny odcinek drogi (od Lutoborza do granicy gminy Lubień Kujawski w kierunku na Kłóbkę). Gmina Lubień Kujawski będzie składała oddzielny wniosek do programu.

2. Nadano nowe nazwy ulic w Choceniu – ul. Jasna oraz ul. Łąkowa.
3. Utworzono odrębny obwód głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 25 października 2015 r., do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w świetlicy Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach.
4. Wyrażono zgodę na zbycie nieruchomości w Choceniu – działka przy Dino, oraz dwóch działek przy drodze na Janowo.
5. Zmieniono uchwałę o opłacie skarbowej w taki sposób, że pobór opłaty targowej na targowisku w Czerniewicach powierzono Pani Iwonie Zięba.
6. Przyjęto sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.
7. Dokonano zmiany wieloletniej prognozy finansowej i budżetu gminy na 2015 r.
8. Zatwierdzono sprawozdanie finansowego ZUK.
9. Wybrano ławników do Sądu Powszechnego.
10. Zarządzono wybory organów sołectwa Szczutkowo. Wybory odbędą się w dniu 30 października br., o godz. 14.00 w remizie OSP w Szczutkowie.

Radni, w odpowiedzi na zapytanie Wojewody kujawsko -pomorskiego, wyrazili także opinię o braku możliwości udzielenia schronienia dla uchodźców na terenie naszej gminy.

Powrót

Polecane artykuły:


Spółdzielnia zakupiła walec drogowy

Choceńska Socjalna Spółdzielnia Budowlana skutecznie wykorzystuje środki przyznane w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Po zakupie koparko-ładowarki, spółdzielnia nabyła także walec drogo [...]

Informacja

Dnia 6 lipca br. odbędzie się Święto Powiatu Włocławskiego w Kruszynie, na którym odbędzie się Festiwal Smaku. Udział w nim brać będą nasze Koła Gospodyń Wiejskich: KGW „Kujawianki w [...]