Tablice interaktywne dla szkół

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3069-tablice-interaktywne-dla-szkol.html
W dniu 23 września w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu przedstawicie naszej gminy, brali udział [...]

W dniu 23 września w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu przedstawicie naszej gminy, brali udział w uroczystości rozdania aktów przekazania tablic interaktywnych. W gminie Choceń zostanie zainstalowanych 9 tablic: cztery w Szkole Podstawowej w Choceniu, trzy w Szkole Podstawowej w Wilkowicach, a dwie w Szkole Podstawowej w Śmiłowicach. 

Dodatkowo projekt obejmuje także budowę treści edukacyjnych dedykowanych dla uczestników projektu. Wartość projektu wynosi 132.450,03 zł w tym 25% tj. 33.112,51 zł to wkład Gminy. Pozostałe 75% pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Powrót

Polecane artykuły:


Egzekucja zaległości za wodę i ścieki

W ciągu ostatnich tygodni wysłaliśmy kilkadziesiąt zawiadomień o wysokości zaległości w opłatach za wodę i ścieki oraz wezwań do spłaty zadłużenia. Większość osób, które otrzymały [...]

Lista osób na zakup kostki betonowej drobnowymiarowej z rozbiórki chodników w Czerniewicach i Olganowie - wg kolejności zgłoszeń.

Dorsz Anna - Wilkowice - 100 m2 Pawłowska Wiktoria - Choceń- 100 m2 Chudziński Kryspin - Krukowo – 90 m2 Kruczkowski Janusz - Niemojewo – 80 m2 Dobiecki Jakub - Lutobórz – 12 m2 Bili [...]