Trwa przebudowa przepustu na drodze Choceń – Janowo

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3072-trwa-przebudowa-przepustu-na-drodze-chocen-janowo.html
Jesteśmy w trakcie przebudowy przepustu w ciągu drogi gminnej relacji Choceń – Janowo oraz prze [...]

Jesteśmy w trakcie przebudowy przepustu w ciągu drogi gminnej relacji Choceń – Janowo oraz przebudowy drogi gminnej relacji Janowo – Ząbin wraz z przepustem. Zadanie obejmuje przebudowę drogi, polegającą na wykonaniu podbudowy z uwzględnieniem naprawy szkód wyrządzonych przez ulewne deszcze na istniejących obiektach przepustowych i elementach odwodnieniowych. W związku z przebudową przepustu w ciągu ul. Parkowej w Choceniu oraz przebudową drogi Janowo-Ząbin na odcinku Ząbin-Bodzanowo uprzejmie informujemy, że okresowo wystąpią na tych odcinkach dróg utrudnienia w ruchu. Na odcinku Choceń – Janowo zaprojektowano naprawę istniejącego przepustu oraz wykonanie chodnika o długości 50 mb o powierzchni 75 m² na ul. Parkowej oraz wstawienie obustronne poręczy sprężystych na przepuście i wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej o powierzchni 200 m². Inwestycja jest współfinansowana ze środków budżetu państwa. Planowany termin zakończenia zadania to październik 2015. Wykonawcą jest Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z Nowej Wsi, które wykona całą inwestycję za kwotę 184.400,79 zł brutto.

 

Powrót

Polecane artykuły:


UWAGA

W związku z pojawieniem się wody w kolorze niebieskim w Niemojewie, próbki wody przekazano do badania. Sprawdzamy czy woda jest zdatna do spożycia. Prosimy o nie spożywanie wody. Wyniki będą zn [...]

Informacja o złożonych wnioskach w programie Czyste Powietrze

Zgodnie z §2 ust. 1 pkt 19 i 20 aneksu do porozumienia w sprawie realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, Gmina Choceń informuje o liczbie złożonych oraz zrealizowanych wniosków dotyc [...]